РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЯСЛА-САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ 35

ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

вул. Гагаріна , 73  м. Рівне , тел. (0362)24-10-05, (0362)24-10-21 

 

 

 

З В І Т

керівника  Тамари Юріївни Грицак

перед педагогічним колективом та громадскістю

за 2017-2018 н.рік

 

Звіт

представлений

на засіданні

колективу та громадкості

05.06. 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Рівне

 

 

 

 

 

 

  

    Головні завдання звіту :

1.         забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи дошкільного  закладу;

2.       задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів:                     батьки, педагоги,  засоби масової інформації,  органи влади;

3.       створення інформаційного забезпечення ринку корекційно освітніх  послуг   в   дошкільному закладі ;

4.       проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій    і програм розвитку установи;

5.       залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дошкільного   закладу.

 

І.  Загальні відомості про дошкільний заклад

    Дошкільний навчальний заклад   заснований в 1974 р., знаходиться                          в підпорядкуванні  управління  освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Режим роботи :   з 730 до 1800. Чергові групи: з 700 до 1900      .

Вихідні дні:     субота, неділя.

В дошкільному закладі   функціонує  10 груп .

 На 01.06.2018р. групи  укомплектовані  відповідно   до  нормативних документів,  порушень  зору і віку дошкільнят, понад  норму на 55  %.

   Керуючись  основними  положеннями   Законів України  « Про освіту» від 05.09.2017р.  2145-VIII ,  « Про дошкільну освіту»   11.07.2011 2628-ІІІ  ( із змінами),  Концепцією  дошкільного  виховання  в  Україні,  Національною  доктриною  освіти ,   виконуючи  програму розвитку освіти м.Рівного на 2017-2020 роки ,  перспективним планом розвитку  дошкільного закладу   на 2016-2020 рр., річним    планом   роботи  на 2017-2018 н.р.  колектив  дошкільного  закладу      працював  вдумливо, відповідально і  творчо.

      Результати вивчення реальної картини корекційно- освітньої  роботи  з питань  збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоровя    дошкільнят  робота педагогічного колективу була спрямована    на реалізацію

науково - методичної теми :

Збереження  і зміцнення   здоровя ,  розвиток компенсаторних здібностей зороводепривованих дошкільників шляхом поєднання корекційно - педагогічних   і медичних засобів.

 Забезпечення соціальних та  освітніх потреб зороводепривованих дошкільників  через інтегрований корекційно - розвитковий простір

 

 

та основних завдань:

ü спрямування зусиль  педагогів та батьків на збереження                         і зміцнення фізичного, психічного,  морально - духовного здоровя, особистісних  цінностей  вихованців;

ü формування навичок практичного життя, сприяння розвитку індивідуальності кожної дитини  з вадами зору, що виховується                            у дошкільному закладі;

ü  удосконалення  здоровязбережувального  простору   з метою  здійснення якісної  корекції  здоровя зороводепривованих дошкільників;

ü формування:     

-       інноваційної компетентності педагогів  з метою  подальшого  вдосконалення          та ефективності  корекційно освітнього процесу,  підготовки  дітей з вадами зору до життєдіяльності                              в інформаційному суспільстві; 

-       здоровязбережувальної   компетентності, вміння здійснювати інтегрований підхід в процесі  навчання  зороводепривованих дошкільнят цілісному  уявленню  про оточуюче   з метою  забезпечення повноцінного  життя  дітей                     з вадами зору ;                   

-        навичок соціально - моральної поведінки дітей зі зниженим зором, вміння орієнтуватися  в світі людських взаємин;

ü забезпечення   розвитку компенсаторних здібностей, а саме: гармонійного розвитку особистості  зороводепривованої дитини,  виховання ціннісного ставлення    до природнього                           та соціального довкілля,  до самої себе;

ü  формування механізмів соціальної адаптації, навчання   комунікативним навичкам,   впевненості   у своїх  силах;

ü задоволення  соцiальних  та освiтнiх потреб  зороводепривованих дошкільнят ;                                                                                                                           

ü підготовка   дітей з вадами зору до продуктивної  різнопланової діяльності   інклюзивного навчання   в загальноосвітніх школах  та  школі - інтернат   для дітей  з вадами зору;

ü  сприяння поглибленому розвитку валеологічних знань  з метою усвідомленого ставлення до власного здоров'я, позитивного ставлення до фізичних вправ, рухливих ігор,  правил особистої гігієни;

ü    втілення у практику інноваційного змісту, форм та методів корекційно- освітнього  та лікувально - відновлювального процесів.

Підготовка дошкільнят  здійснювалась  за:

ü  програмно - методичним комплексом  «Розвитку дітей сліпих та  із зниженим зором від народження до 6 років»                                             відповідно до  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні,  традиційних   і сучасних інноваційних технологій.

ІІ. Вжиті заходи щодо забезпечення  дошкільного закладу  

кваліфікованими педагогічними кадрами

 та доцільність   їх розстановки

 

Аналіз статистичних даних складу колективу показав, що заклад                    в повній мірі забезпечений педагогічними працівниками, медичним                 та обслуговуючим  персоналом .

Протягом 2017- 2018 н.р. здійснювався процес педагогічного стимулювання професійного зростання,  зміцнювався особистісний стан професійної зацікавленості педагогів. І як результат , продовжували   післядипломну  освіту:

- вихователі Ю.Сорока та О.Семенюк  :

  Поруч з молодими спеціалістами ( Л.Салівончик, І.Рудик,  Ю.Сорока, О.Семенюк, Л.Салівончик  ) працюють педагоги з великим досвідом  (В.Лютко, Г.Синиця, М.Щурук) . І як результат :                                наставництво допомогло  більш оптимальному та якісному оволодінню навичкам та умінням  роботи  із зороводепривованими дітьми дошкільного віку.

 

ІІІ.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя

зороводепривованих дошкільнят  та педагогічних працівників

   Одним із приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоровя вихованців                 з зоровою патологією і працівників закладу.

   Раціон харчування зороводепривованих дошкільників відповідає вимогам дитячого організму , раціон збалансований в білках, жирах, вуглеводах, мінералах,  вітамінах на добу.

За  призначеннями лікаря-офтальмолога О.Семенюк   протягом                     2017-2018 н.р. проводилось системне  лікування  дітей                                                      на  офтальмологічних  апаратах   Синаптофор,  Конвергенцтренер,  Локалізатор коректор , Вакуумні окуляри,  КЕМ, «Панорама» , «Струмочок», завдяки чому  у 25  дошкільнят розвинулись   резерви акомодації, у 9 вихованців  зменшився кут косини,  підвищилась гострота зору    у 41 дитини.  Але викликає занепокоєння погіршення стану здоровя та фізичного розвитку зороводепривованих дітей,  що поступають   у дошкільний заклад.   Спостерігається  різке збільшення кількості дошкільнят з:

-складними порушеннями зору :  колобомою , катарактою, глаукомою,  рефракційною  і  змішаною  анізометропією, ретинопатією недоношених - що потребує оперативного втручання;                                                 -вторинними порушеннями, а саме :  психоневрологічного характеру, опорно - рухового апарату, центральної нервової  і серцево - судинної системи, іншими  соматичними  розладами.

Розклад занять складений з урахуванням чергування навантаження  на розумову діяльність   та фізичний розвиток. Кількість занять на тиждень: у групах раннього віку  7 занять,                             в дошкільних    8 - 11 занять,  час проведення: перша половина дня, тривалість в групах раннього віку  10-15 хвилин,                                 дошкільних 15-30 хвилин.   Відповідно до  методичних рекомендацій чинної  програми для дітей з вадами зору між заняттями малої рухливості проводяться рухливі ігри

Щоденно у кожній віковій групі проводяться:

-       загартовуючи заходи (загартування повітрям, сольове загартування, обтирання натуральною  рукавицею, у літній період: обливання ніг прохолодною водою);

-       оздоровчі заходи ( зорова, дихальна , пальчикова  гімнастики,  гімнастика пробудження після денного сну, фізкомплекси                                           на прогулянці),

які відповідають психофізичним особливостям дошкільнят з вадами зору і здійснюються відповідно до розробленого комплексного  плану.    Ефективність проведення оздоровчих заходів позитивна, кратність оглядів лікаремпедіатром дітей різних вікових груп у закладі відповідає  плану.

Кожен працівник закладу  2 рази на рік проходить обовязковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно  з трудовим  стажем  робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Відповідно до діючого законодавства усім  працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальна  допомога     на оздоровлення та виплачується грошова винагорода.

Санітарно-освітня робота серед батьків  вихованців проводиться  очно через консультації  у вигляді діалогу,  індивідуальних  бесід, майстер-класів   та заочно у мережі Інтернет .

Старшою медичною сестрою В.Томайчук розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, здійснюється  розяснювальна робота  серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота                                        з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Що бачить дитина з вадами зору».

 

 

 

 

     

 

IV. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам,

дітям, позбавленим батьківського піклування,

дітям з малозабезпечених сімей

На початок навчального року було складено банк даних                          та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій.                                             На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ                          про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

V.Стан виробничого і дитячого травматизму

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний  період 2017-2018 н.р. - зареєстровано    не було.

 

VI. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,  

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Дошкільний навчальний  заклад забезпечує  в повній мірі право                      на охорону здоровя, здоровий спосіб життя зороводепривованих дошкільнят через створення  безпечних і комфортних умов перебування, корекції і виховання, які відповідають сучасним вимогам     ( Закон України « Про освіту» , ст. 23).

Дана  робота здійснюється за такими  напрямками :

Ø   створення безпечних  і комфортних умов перебування,  корекції                        і виховання зороводепривованих дошкільнят відповідно                           до  сучасних вимог;

Ø   організація лікувально-відновлювальної роботи ;

Ø   робота з колективом  з питань  охорони  праці,   правил безпеки, безпеки життєдіяльності;

Ø   корекційно- освітня  робота з вихованцями закладу з питань ОБЖД;

Ø   взаємодія  з батьками вихованців .

Кожен  робітник дошкільного закладу проявляє турботу                            по створенню безпечних і комфортних  умов   для перебування вихованців як у приміщенні, так і на території закладу. За сприянням    голови батьківського комітету дошкільного закладу Іваном Дмитровичем Шевчуком , батьківської громади та адміністрації закладу  у травні 2018 року  продовжено ремонт  та утеплення    фасаду будівлі закладу.  

За останні три  роки випадки травмування дітей  під час перебування    в дошкільному закладі - відсутні.

Медичними сестрами В.Томайчук, А.Голубєвою, педагогами закладу систематично проводяться бесіди з батьками вихованців                    з попередження дитячого травматизму.

Завідувачем Т.Грицак видаються відповідні накази, проводяться інструктажі    з усім персоналом дошкільного закладу.

Відповідно до річного плану , плану Управління освіти  проводятьс  « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми з тем: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» тощо .

   Аналіз стану  роботи  з  охорони праці, протипожежної безпеки      показав ,  що  в дошкільному закладі   створені   безпечні  умови  праці  для усіх працівників закладу.  Працівники  ознайомлені   під підпис                та отримали один примірник  правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових   обовязків , інструкцій     з  техніки безпеки.

 Усі   працівники  закладу успішно здали  залік   з  охорони праці,  протипожежної безпеки , безпеки життєдіяльності ,  виробничої санітарії ,   які  оформлені  відповідними  протоколами  в окремому журналі.   

 Протягом 2017-2018 н.р.  випадки робочого травматизму працівників                                  і   вихованців відсутні .

 

VII. Наявність кабінетів,  їх оформлення та оснащення

   Враховуючи специфіку закладу наявні , оформлені та оснащені                            на високому  рівні  плеоптоортоптичний ( лікувальний)  , методичний,  дефектологічний , психологічний,  логопедичний кабінети, кабінет лікаря-офтальмолога,  медичний блок, кульковий басейн сухого масажу, спортивно - музична зала. У кожній віковій групі  наявні  центри розвитку і корекції зору «Оченятам на підмогу»,  розвиткові осередки, фізкультурно-оздоровчі центри .

 

VIII. Санітарний  стан , благоустрій території

( озеленення, огородження) та дитячих майданчиків.

   Санітарний стан  та благоустрій території  на високому рівні, завдяки спонсору фірми «Брізос» наявне якісне огородження.

   Усі зелені насадження навколо закладу  виконують поліфункціональне призначення: санітарно гігієнічне, захисне, архітектурно художнє, протипожежне, рекреаційне, корекційне, навчально виховне.

  В куточку лісу  визначені  мережі доріжок,  їх ширина і розташування, висаджена  оптимальна  кількість  дозволених  дерев, кущів                                              і лікарських рослин у вигляді поодиноких екземплярів та суцільних насаджень, сторено міні-музей лісових мешканців.  Асортимент  рослинності визначений          з урахуванням  безпечності, зменшення  запиленості  повітря, рівня  шуму,  поліпшення  мікроклімату території, збагачення  повітря киснем, фітонцидами,  легкими іонами, наявність антибактеріальних  властивостей. 

   З метою забезпечення повноцінного  розвитку,  активізації   рухової діяльності дітей   з  патологією зору  на ігрові майданчики виготовлено корекційне обладнання (підвісна доріжка                                           для переступання та розвитку координації руху,  ігровий комплекс                                   « На дорозі», міні- школа «Уроки тітоньки Сови», ігрові машини, корекційні  лазанки «Равлик», «Динозаврик», мітки- орієнтири ), оновлено куточок дорожнього руху.

 

ІХ. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Одне з головних питань  збереження і зміцнення здоровя  зороводепривовних дошкільнят належить ефективному медичному                              та дефектологічному  супроводу .  

Оснащення плеоптоортоптичного кабінету офтальмологічними апаратами, медичного блоку на достатньому рівні. Забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідає  Положенню про медичний кабінет дошкільного навчального закладу .

Медичне обслуговування зороводепривованих вихованців здійснюють лікар-офтальмолог поліклініки 3 О.Семенюк, лікар-педіатр поліклініки 3 , медична  сестра старша  В.Томайчук, медична сестра А. Голубєва .

Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психофізіологічних  особливостей дітей з вадами зору.

Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців. Результати обстеження висвітлюються в індивідуальних медичних картках, які дають повну  й чітку інформацію про фізичний розвиток                          та функціональні розлади організму У травні 2018 року дані                                   про результати поглибленого огляду вихованців  доведені до відома батьків    на групових  та загальних батьківських зборах.

Впродовж навчального року з батьками вихованців                                 та співробітниками закладу були проведені бесіди по ознайомленню з літературою медико просвітницького спрямування щодо підвищення санітарно гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках.

   Особлива увага  педагогами та інструктором  з фізичного виховання В.Гавриш приділялась  виконанню завдань  з фізичного виховання через впровадження здоровязбережувальних технологій, органічне поєднання традиційних та сучасних засобів і  методів оздоровлення,  корекції і компенсації  первинних  і вторинних порушень  у дітей з вадами зору.   Виконання  завдань з фізичного розвитку зородепривованих дітей  забезпечував  медико - педагогічний  контроль.

Впродовж навчального року старшою медичною сестрою В.Томайчук  та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності   та тренуючого ефекту.                                 Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми    від 80% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 140-156 уд/хв.  Моніторинг виконання основних рухів свідчить про поступовий  планомірний зріст  рівня   фізичного розвитку дошкільників    з вадами зору.

Кількість занять з фізкультури  для дітей дошкільного віку відповідає вимогам  листа МОН України про «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних начальних закладах різних типів     та форм власності»                                  

   Особливо дієвими серед загартовуючих  процедур  були  кінезорефлексотерапія, точковий масаж, сухий масаж натуральною рукавичкою, ходьба по сольових доріжках,  спелеотерапія                                                          ( з використанням соляної лампи),  гімнастика   з елементами йоги    ( яка немає протипоказань  та вікових обмежень, покращує кровообіг                          у тілі дитячого організму, корі головного мозку).

Позитивно вплинули  на загальний  стан  організму,  зоровий аналізатор  вихованців нетрадиційні  форми  фізкультурно-оздоровчої роботи    В. Ремажевської, Ю.Раніцького  Лікувальна  фізкультура   для дітей  з вадами зору , В.Шернборн Розвиваючий  рух ,  робота    на корекційних мячах за методикою К.Серебрянської, заняття в басейні сухого масажу. 

Дієвою   була  робота гуртка «Здоров»ятко»   для дітей   зі складними порушеннями зору, як один  із ефективних шляхів  фізичного  розвитку   і корекції зороводепривованих  дітей   .

      Варто зазначити,  що у практику роботи  закладу впроваджено  дихальну  гімнастику за методикою  Н.Стрельнікової.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів                                    по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Сестрою медичною  старшою  В.Томайчук постійно здійснюється огляд дітей з метою  своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають  в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

  Вивчення роботи харчоблоку  показало,  що питанню харчування дошкільнят приділялась належна увага . Варто зазначити  , що  у період 01.09.2017р. -01.06.2018 р.   продуктовий  набір за основними групами  та видами продуктів наявний в повному обсязі.

Аналіз   роботи   старшої медсестри В.Томайчук  з організації харчування свідчить   про  збалансоване співвідношення  білків,  включаючи білок тваринного  походження, вуглеводів,   жирів                               в раціоні дошкільнят закладу,   використання   широкого асортименту продуктів.  Під час складання меню обовязково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: обєм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.

За калорійністю їжа розподіляється таким чином: сніданок-25%,   обід - 35%, підвечірок 20% , вечеря  - 20%.  У  закладі   наявний  режим харчування,   дотримуються інтервали    між прийомами їжі.

Видача   готових страв  на групи здійснюється лише після зняття проб  старшими медичними сестрами   відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Протягом року використовувались різні види контролю   за закладкою продуктів:

-         щодня - старшою медичною сестрою та у ранковий час - вихователями груп, згідно з  графіком ;

-         адміністративний контроль керівником Т.Грицак;

-         громадський контроль за станом організації харчування дітей  на  групах.

 Питання харчування дошкільнят розглядались  на зборах трудового колективу, виробничих, інформаційних, оперативних нарадах,  батьківських зборах,    на засіданнях батьківської ради  закладу.

Згідно з проведеним  опитуванням ( травень  2018 рік)  серед батьків вихованців  щодо питань харчування можна зробити висновок: батьки  вихованців    задоволені харчуванням дошкільнят.

 

Х. Виконання Закону України «Про звернення громадян».

     На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права                           на звернення», Інструкції з діловодства  в дошкільному  закладі  проведено ряд заходів, а саме : вчасно ведеться облік   особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня   для питань та пропозицій громадян.

 

 

ХІ.  Вирішення адміністративних   та господарських питань.

 Значна  роль в управлінській діяльності відводилась  вирішенню адміністративних та господарських питань. Упродовж  2017-2018 н.р. тематичним, вибірковим  та оперативним контролем  керівником  Т.Грицак були охоплені ключові питання діяльності дошкільного закладу: організація харчування; планування роботи дошкільного закладу; стан фізичного виховання; робота з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади; організація  корекційно - освітнього процесу; стан ведення кадрового діловодства та атестації педагогічних працівників; наповнення веб - сайту   дошкільного закладу ; управлінська діяльність, завдяки чому налагоджена система  зворотнього звязку , сформовано    колектив  критичних однодумців, наявний чіткий розподіл завдань кожного в межах загального, відповідальність кожного за свою справу. Результати контролю узагальнено  в довідках, актах, інформаціях, заслухано  на  педагогічних радах, нарадах   при керівнику , видано  накази                       з обґрунтованими пропозиціями. 

Робота органів громадського самоврядування  була спрямована  на участь:

-         у всебічному  зміцненні звязків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю, що сприяло  встановленню єдності їх виховного впливу    на дітей з вадами зору ;