Медичне обслуговувння

дітей раннього і дошкільного віку забезпечує старша медична сестра Валентина Томайчук - пропагує здоровий спосіб життя серед дітей і батьків вихованців, здійснює контроль за санітарним станом приміщень і території ДНЗ, готує дітей до лікарського огляду, бере участь в огляді їх лікарем-педіатром М.Марковською Далі...

ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

що систематично проводяться у дошкільному закладі

Далі...

План медико-оздоровчих заходів на 2018 н.рік

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯСЛА – САДКА КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ № 35 ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ Далі...

Лікувально-відновлювальна робота

 

Лікувально-відновлювальна  робота  у закладі передбачає:

- ранню  діагностику порушень  зорових функцій у дітей  , що дозволяє виявити ступінь, характер та причини дефекту;

- проведення лікувальних і оздоровчих заходів, необхідних для корекції полісенсорних порушень вихованців ;

- комплексний  психолого-медико-педагогічний вплив, що сприяє якісній корекції і компенсації  первинних  і вторинних  порушень  у вихованців  ;

- корекція  та подолання первинних і вторинних  порушень розвитку  кожної дитини з зоровою патологією .

 

Керівник , вчитель- дефектолог  Тамара Грицак,  вихователь- методист,  вчитель- дефектолог  Тетяна Цепух , старша медична сестра Валенитна Томайчук   -

спрямовують  і корегують  виконання специфічних  лікувально-профілактичних заходів, а саме :

-       дотримання норм освітленості;

-       правильний підбір і розстановка меблів;

-       розсаджування дітей   у відповідності з характером патології;

-       адекватний зоровим функціям підхід при виконанні основних режимних моментів     у плані охорони життя та здоров'я дітей (організація ігор, прогулянок, пересування всередині  і поза приміщенням тощо).;

-       дотримання  зорових навантажень  протягом дня ;

-       урахування  первинних і вторинних порушень дошкільнят під час проведення занять та інших режимних моментів ;

-       виконання заходів для зняття загальної і зорової втоми, розвитку  та зміцнення окорухових м»язів .

 

Медичну   корекцію   здійснюють лікар-офтальмолог  Олександра  Семенюк  ;  медична сестра Алла Голубєва .

Медична корекція  поділяється  на:

-          профілактичне лікування  (медикаментозне) - загальне застосування медикаментозних препаратів;

-          місцеве застосування ;

-          лікування , яке спрямоване на стабілізацію патологічних процесів, & усунення ускладнень, що розвиваються на тлі основного захворювання  і запобігання виникнення вторинних  захворювань.

-          основна (апаратна) корекція , яка  спрямована на підвищення гостроти зору і передбачає оптичну корекцію, стимуляцію залишкового зору, плеоптичного       і  фізіотерапевтичного  лікування.

 

 

 

 

Медична корекція  здійснюється за трьома періодами :
 1. Плеоптика.

Мета: підвищення гостроти залишкового зору; розвиток монокулярного зору.                             

Методи: пряма оклюзія ( виключення здорового ока шляхом напівпрозорої 

 або непрозорої  наклейки з метою  включення  в роботу хворого  ока дитини ) ;  

локальні  засвічування  макули;  лікування на офтальмологічних апаратах .
У цей період  практичний психолог ,  педагоги закладу , батьки вихованців  підтримують дитину , пояснюють  необхідність оклюзії , стежать ,

щоб дитина не знімала  оклюзію .

2. Ортоптика.

Мета :  розвиток площинного бінокулярного зору;
Методи: використання  синаптофора, мускулотренінга та інших офтальмологічних апаратів.
3. Стереоптика.

Мета: утворити  стереоскопічний зір (вміння бачити на відстані, розрізняти глибину простору).  При  відсутності протипоказань для активізації зорових функцій  лікар-офтальмолог призначає   лазерну корекцію , електро та магнітостимуляцію, розглядання  рухливих контрастно-частотних об'єкті,  застосовує  «засвічування» .

Медична  сестра систематично  виконує  призначення лікаря  – офтальмолога для вихованців  ,  своєчасно здійснює  лікувально-профілактичні  заходи ,

обізнана   в питаннях офтальмології, інформує   батьків  вихованців про здійснене лікування .

 


Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm