РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

 

НАКАЗ

 

 

05.01.         2016р.                   м. Рівне                                № 06-осн.

 

Про державну атестацію дошкільного навчального закладу ясел-садка компенсуючого типу № 35 з вадами зору Рівненської міської ради

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, враховуючи результати проведеної атестаційної експертизи та висновок атестаційної комісії, на підставі протоколу № 4 засідання атестаційної комісії з проведення атестаційної експертизи навчальних закладів від 28.12.2015р.

НАКАЗУЮ

1.Визнати дошкільний навчальний заклад ясел-садок компенсуючого типу                        № 35 з вадами зору Рівненської міської ради атестованим.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                                        В. Харковець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

ДНЗ ясла-садок

компенсуючого типу № 35

для дітей з вадами зору

м.Рівне

Т.Грицак

ГОТУЄМОСЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ :

ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КОМПЕНСУЮЧОГО  ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

               Реформування механізму проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів   спонукає   педагогів усіх категорій  до  інтенсивної  діяльності                                       у міжатестаційний період .

               У керівника  дошкільним навчальним закладом спеціалізованого типу  виникає питання:   яку  обрати  стратегію ефективної підготовки  закладу до державної атестації,                                що стане однією  з пріоритетних умов об'єктивності атестаційної експертизи ?  

 

               В першу чергу  визначили етапи підготовки та обов'язки завідувача .

 

           Обов»язки завідувача:

 

                  1.      Ознайомити   колектив закладу  з наказом  управління освіти  « Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу ясел-садка компенсуючого типу для дітей з вадами зору» .

                  2.      Скласти   план  підготовки закладу до державної атестації;

                  3.      Скласти   наказ  « Про створення  динамічної  групи  з питань підготовки  до  державної  атестації   дошкільного навчального  закладу»;                                      

                  4.      Підготувати   пакет документів, необхідних для експертизи;

                  5.      Створити    умови для роботи експертної комісії (приміщення для засідань членів експертної комісії , визначити відповідальних за координацію зв'язків між експертами та працівниками дошкільного  закладу);

                  6.      Визначити   порядок подачі необхідної інформації членам експертної комісії.

 

Підготовчу роботу розподілили на три етапи:

Організаційний етап:

Ознайомили  працівників закладу :

                  7.      з наказом управління освіти  про початок державної атестації дошкільного  закладу;

                  8.      з термінами проведення атестаційної експертизи;

                  9.      зі складом експертної комісії;

                  10. із правами та обов'язками членів педагогічного коллективу під час державної атестації…

 

 

             Основний етап підготовки:

Керуючись      наказом  управління освіти  « Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу ясел-садка компенсуючого типу для дітей з вадами зору»

                  *                       видати    наказ про створення динамічної   групи з питань підготовки до державної  атестації   дошкільного навчального  закладу ( додаток № 1 );

                  *                       скласти   алгоритм  здійснення самоаналізу діяльності закладу  ( додаток № 2 ).                                                                     

 

  Відповідно до  плану проведення державної атестації закладу   управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради  :

*    виробили  та затвердили план заходів з підготовки до атестації;

*    скомпонували  структуру самоаналізу роботи закладу    ( додаток № 3 )                                                   на підґрунті якого 

*    склали  чітку текстову основу до презентації закладу   ( додаток № 4 )                                        

      та  створили  мультимедійний супровід   ( додаток № 5  у прикріпленому файлі).              ( премодерацію  презентації та мультимедійного супроводу здійснила   начальник відділу дошкільної освіти управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Галина Миколаївна  Ремизович ) .

 

Створили  належні умови для роботи членів експертної комісії :  виділили приміщення, які  оснастили  необхідною комп»ютерною технікою та інформацією.

 

Заключний етап підготовки - психологічний:

- налаштували педагогічний колектив на злагоджену ефективну роботу з атестаційною експертною комісією;

- провели психолого-педагогічні консультації у вигляді діалогів для кожної категорії працівників закладу;

- підготували матеріали для педагогів з тем :  « Професійна  психологічна   культура педагога дошкільного закладу компенсуючого типу »,  « Налаштування на позитив»,                           «Як концентрувати свою увагу…»;

- продумали засоби стимулювання педагогів після проведення атестаційної експертизи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЯСЛА-САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУМ № 35

ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Вул. Гагаріна , 73  м. Рівне , тел. (0362)24-10-05, (0362)24-10-21 

 

 

Витяг з наказів з основної діяльності

Наказ № 50  - осн. 

Про створення                                                

динамічної  групи

з питань підготовки

 до  державної  атестації 

дошкільного навчального  закладу                                                                  25.03.2015р.

 

       Керуючись Законами  України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Порядком проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх , позашкільних навчальних закладів від 14.02.2015р. №173/26618 п. 8, п.9,   спільним наказом МОН та МОЗ   України                               «Про вдосконалення профілактики та оздоровления дітей з порушенням зору»                                від 09.03.2004р. № 121 /185  відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради  « Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу ясел-садка компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами зоруРівненської міської ради» від 06.11.2015р. №149-осн.,  Статуту  дошкільного закладу, з метою підготовки до державної атестації,  забезпечення оптимального функціонування дошкільного навчального закладу, розвитку та оновлення змісту педагогічно-корекційного  процесу  у  відповідності до вимог сучасності через самоаналіз управлінської діяльності, навчальної, методичної, корекційно – розвиткової , освітньо-виховнохї   роботи, роботи з питань охорони дитинства,  матеріально-технічного забезпечення, інноваційної, інформаційно – комп»ютерної  діяльності, міжнародної співпраці, вироблення освітньої та наукової стратегії    з урахуванням  перспективи якісних змін в  корекційній освіті України .  

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Створити динамічну  групу   з питань підготовки до державної атестації закладу                        у складі 9 чол.:

- Т.Грицак – завідувач, голова динамічної групи;

Члени динамічної групи :

- Т.Цепух- вихователь-методист;

- І.Гринчук – вчитель – дефектолог;

-І.Стрельбіцька- практичний психолог;

- О.Кирильчук – голова ПК ДНЗ;

-М.Щурук – вчитель- логопед;

- В.Томайчук- медична сетра старша;

- В.Войтович – завгосп;

-О.Остаповець – голова БК ДНЗ.

2. Голові  динамічної  групи  Т.Грицак :

2.1.  Здійснити аналіз діяльності дошкільного закладу , а саме:

 - рівня  організації корекційно- розвиткового, освітньо -виховного процесу в навчальному закладі;

- відповідності   ділової документації   закладу вимогам законодавства;

-  створення умов для корекції, розвитку, навчання  і виховання зороводепривованих дошкільнят ;

- органiзацiї роботи щодо професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв; 

-ефективності організації атестації педагогічних працівників ;

- забезпечення якостi управлiнської дiяльностi (наявнiсть (дiєвiсть) внутрiшнього контролю за органiзацiєю  корекційно – розвиткового, освітньо- виховного процесу;

-стан лікувально- відновлювальної роботи;

- стану  усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених                         пiд час попереднiх заходiв контролю;

-  співпраці з  освітніми закладами України та Польщі для дітей з особливими потребами;

- відкритості  i публічності  у дiяльностi навчального закладу;

-співпраці з батьками вихованців;

- дієвість  сайту дошкільного закладу ;

-  ролі навчального закладу у життi територiальної громади та його суспiльна оцiнка батькiвською громадськiстю, громадськими об’єднаннями.

2.2. Сформувати у всіх членів динамічної  групи єдине розуміння цілей, завдань,                       ідей самоаналізу роботи  дошкільного закладу.

2.3. Визначити інструментарій, що забезпечить кінцеві результати

та адресність самоаналізу адміністративно-управлінської ланки.

2.4. Затвердити цим наказом алгоритм самоаналізу  роботи  дошкільного закладу  (Додаток 1).

2.5. Узагальнити результати довідок членів творчої групи через   всебічний аналіз якісних і кількісних показників закладу в динаміці

 з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої атестації.  

До 01.09.2015р.

3.  Вихователю- методисту Т.Цепух:

3.1. Здійснити  глибокий   аналіз :

- виконання   програми    розвитку дітей сліпих та  з зниженим зором 

від народження   до 6 років ,   програми  для ДНЗ   груп компенсуючого типу для дітей                  з вадами зору відповідно до інваріативної  п.3.1.-3.7.та варіативної складової  п. 4.1., п.4.3., п.4.4.Базового компоненту  дошкільної освіти  в Україні;

-  гурткової, індивідуальної, підгрупової роботи з дошкільнятами , що мають важкі порушення зору;

-  вiдповiднiсть  педагогічної і методичної документацiї  вимогам законодавства;

-  якостi   дошкільно – корекційної  освiти (  моніторингові  дослідження  за останні                         3 роки  результатів корекційно- розвиткових,  навчальних досягнень  зороводепривованих дошкільнят) ;

- забезпечення органічної єдності корекції, розвитку, навчання і виховання  зороводепривованих дошкільнят ;

-  дiєвiсть  корекційно- розвиткових, навчальних досягнень зороводепривованих  дошкільнят;

-створення умов  для максимальної реалізації особистісного потенціалу кожної дитини                з вадами зору ;

- реалізації пріоритетних питань закладу;

-  стану  сформованості  корекційно-компенсаторних умінь і навичок у дітей з вадами зору, патріотичних,  гуманістичних , моральних рис,  духовності,  рівень соціалізації                       у суспільстві;

- ефективності  організації  підвищення  кваліфікації педагогів , наставництва молодих педагогів заклду;

-   участі  та активності  педагогів закладу в методичних , дефектологічних, педагогічних заходах ,  конкурсах педагогічної майстерності закладу, міста, країни…;

- наявність матеріалів педагогів закладу  у фахових виданнях, розміщення робіт                        на сайтах;

- створення умов для максимальної самореалізації особистісного потенціалу педагогів;

-вивчення передового педагогічного досвіду;

-методичної  роботи  з педагогічними кадрами закладу;

- наявності  бiблiотеки,  використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй                                   в методичній роботі закладу, корекційно-розвитковому, освітньо -виховному процесi;

-  розвивального простору у групах,  закладі ;

- діяльності консультативного центру, тобто: забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї;

- здійснення медико-педагогічного контролю;

-залучення батьків до корекційно –розвиткового, освітньо-виховного процесу;

-  своєчасності  проведення інструктажів  та навчань з питань  безпеки життя і здоров»я дітей, ЦЗ ДНЗ.

3.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

4. Вчителю-дефектологу ( тифлопедагогу) І.Гринчук :

 4.1. Здійснити глибокий порівняльний  аналіз:

-    динаміки корекції,  розвитку зороводепривованих  дітей з урахуванням вторинних порушень;

-  створення оптимальних  дефектологічних   стратегій;

- ведення ділової документації тифлопедагогів закладу відповідно до чинного законодавства;

- створення сприятливих  організаційно- дефектологічних   умов

для зороводепривованих дітей .

4.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

 

5. Практичному психологу І.Стрельбіцькій:

5.1. Здійснити глибокий  порівняльний аналіз:

-  професійної  діяльності спрямованої  на збереження психологічного, соматичного, соціального стану  вихованців у процесі корекції, розвитку,  навчання і виховання                             у закладі.

- роботи психолого-педагогічної служби  закладу;

- організації консультування   з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності вихованців,  працівників закладу , батьків вихованців;

- морально-психологічного клімату  у колективі;

-дотримання законодавства з охорони праці, своєчасності  проведення інструктажів                   та навчань з питань  охорони праці.

5.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

6. Вчителю- логопеду М.Щурук:

 6.1. Здійснити глибокий порівняльний  аналіз :

-   динаміки корекції,  розвитку зороводепривованих  дітей, які мають розлади мовлення             з урахуванням характеру мовленнєвих порушень, психофізичних, індивідуальних особливостей таких дошкільнят;

- створення оптимальних  логокорекційних    стратегій;

-ведення ділової документації  відповідно до  чинного законодавства;

- створення сприятливих  організаційно- логокорекційних умов 

для зороводепривованих дітей з важкими мовленнєвими порушеннями                              (з ринолалією, заїкуватістю, алалією, афазією, дизартрією…).

6.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

 7. Голові ПК ДНЗ О.Кирильчук:

7.1. Здійснити аналіз:

-  діяльності профспілкового комітету дошкільного закладу;

-  виконання колективного договору;

-  морально-психологічного клімату у колективі;

-  дотримання професійних інтересів;

- рівень захисту юридичних прав (робоче навантаження),  соціальних гарантій (своєчасне, грамотне оформлення листків непрацездатності, укладання графіка відпусток тощи )

7.2. . Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

8. Медичній сестрі старшій В.Томайчук:

8.1. Здійснити глибокий аналіз:

- здійснення   медичного  обслуговування дітей закладу;

- стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів;

-плеоптоортоптичного лікування дошкільнят;

- виконання заходів  щодо оздоровлення,  зниження  захворюваності  дітей  , травматизму, отруєння  рослинами.

- організації харчування , дієтхарчування дошкільнят;

- дотримання та проведення     загартування  дітей у закладі  ;

- виконання  режиму дня, питного , рухового режиму  дітей , повітряного  режиму                           в  групах ,  прибирання  групових  приміщень;

- санітарно-просвітницької  роботи, пропаганди здорового способу життя серед  дітей, батьків  вихованців, працівників  дошкільного закладу.

-дотримання працівниками санітарно- гігієнічних вимог.

8.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

 9. Завгоспу В.Войтович :

9.1. Здійснити глибокий порівняльний аналіз:

-  фінансово-господарської  діяльності, матеріально-технічної бази закладу;

- дотримання  норм пожежної безпеки усіма працівниками закладу, техніки безпеки  технічними працівниками;

- роботи з інвентаризації майна;

- рівень щорічної підготовки приміщення закладу до нового навчального року;

- роботи з благоустрою, озеленення і прибирання  території закладу; 

- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок,  електропроводки, пристроїв заземлення, проведення періодичного випробування справності водонагрівних пристроїв, вимірювання освітленості;

-  своєчасності  проведення інструктажів та навчань з питань  пожежної безпеки.

9.2. Результати аналізу висвітлити в довідці та подати на розгляд завідувачу.

До 25.05.2015р.

10. Голові  ради закладу І.Шевчуку :

10.1. Здійснити аналіз роботи батьківського комітету дошкільного закладу.

10.2. Результати аналізу висвітлити в довідці .

До 25.05.2015р.

11. Членам динамічної групи :

11.1. У ході роботи над реалізацією алгоритму самоаналізу роботи закладу дотримуватись принципів достовірності, аналітичності, відповідності та безперервності.

12. Результати самоаналізу роботи закладу за 2011-2015рр. розглянути

на спільному засіданні ради та педагогічної ради школи у вересні, 2015р.

13. Відповідальність за надання достовірної інформації покласти на членів динамічної групи.

 14. Контроль  за виконанням  цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач ДНЗ                                                                                    Т.Грицак

 

З наказом ознайомлені та отримали один примірник:

 Т.Цепух…………. , І.Стрельбіцька…………., І.Гринчук ………….,

- О.Кирильчук ……………,М.Щурук ……………, В.Томайчук…………..,

- В.Войтович………….,І.Шевчук ……….....

 

ДОДАТОК № 2

( затверджений наказом  № 50 – осн. від  25.03.2015р. )

 

 

Алгоритм

 здійснення самоаналізу діяльності 

ДНЗ ясел-садка компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами зору

м. Рівне

 

Етап

Зміст роботи

Строк виконання

 

Перший

 

1. Провести  настановчу інструктивну нараду

з членами динамічної  групи.

 

2.Визначити коло питань, що будуть охоплені самоаналізом.

 

 

3.  Визначити  критерії самоаналізу окремих підсистем  закладу.

 

4.  Збір, обробка членами групи інформації, її аналіз                      і узагальнення.

 

 

5.Здійснити  глибоку аналітичну процедуру наявної інформації, таблиць, графіків, звітів, результативності, статистичних даних тощо.

 

6.Розробка концепції майбутньої презентації                                      і мультимедійного супроводу на підґрунті самоаналізу закладу , її розділи  та зміст.

 

 

Квітень, 2015р.

 

Червень-серпень

 

Квітень, 2015р.

 

Березень, 2015р.

Квітень-травень, 2015р.

 

Червень, 2015р.

 

Другий

 

Попереднє обговорення проекту презентації                                       і мультимедійного супроводу на засіданні робочої групи.

 

Початок червня- місяця

 

Третій

 

Остаточне доопрацювання і затвердження проекту презентації закладу на   засіданні   педагогічної ради  .

 

Вересень, 2015р.

 

 

 

ДОДАТОК №3

Структура

 самоаналізу роботи дошкільного навчального закладу

 

    

1.       Відповідність роботи дошкільного закладу нормативно-правовим актам.

Ведення документації  відповідно до вимог примірної інструкції з діловодства    у дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом МОН молодь спорту України від 01.10.2012 №1059.

2.      Забезпечення прав дитини з вадами зору на здобуття дошкільної освіти ( комплектація груп, соціальний захист дітей пільгових категорій, створення умов для корекції, розвитку і навчання дітей з особливими потребами, організація роботи                                             з дошкільнятами , що не відвідують дошкільну установу).

 

3.      Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 

4.      Загальний стан території, будівель  та приміщень навчального закладу.

5.      Організація корекційно - розвиткового , освітньо-виховного середовища ( забезпечення обладнанням відповідно до Типового переліку , технічними засобами корекції, розвитку                        і навчання дітей з вадами зору, наочними посібниками , іграшками ).

6.      Використання інформаційно- комунікаційних технологій в корекційно – розвитковому , освітньо-виховному процесі.

7.      Фінансове забезпечення діяльності закладу ( раціональність , використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів).

8.      Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

9.      Організація харчування дошкільнят з вадами зору.

10. Виконання державних вимог щодо рівня розвитку, корекції, виховання та навчання зороводепривованих дошкільнят відповідно до завдань чинної спец програми для дітей з вадами зору, Базового компоненту дошкільної  освіти України за результатами внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (рівень сформованості компетентності дітей з вадами зору за розділами спец програми)

11. Забезпечення  соціально – психологічного супроводу вихованців.

12. Створення безпечних умов для учасників корекційно – розвиткового, освітньо- виховного процесу.

13. Забезпечення якості  управлінської діяльності:

Дієвість  внутрішнього контролю за організацією корекційно – розвиткового, навчально -  виховного процесу

14. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність  у діяльності навчального закладу.

15. Суспільний рейтинг (роль дошкільного закладу у житті територіальної громади                                         та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об»єднаннями).

 

ДОДАТОК № 4

Текстова основа

з презентацією дошкільного  навчального закладу 

ясел – садка компенсуючого типу  № 35

для дітей з вадами зору

на державну атестацію 2015 року

1-слайд.

Ознайомлення з порядком денним педагогічної ради.

 

2-слайд.

 Дошкільний навчальний заклад  знаходиться    в підпорядкуванні  управління  освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Введений в експлуатацію в 1974 році .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- слайд.

У  закладі  функціонує  10 груп, з них: 2  групи раннього  та 8 груп  дошкільного віку.

Групи  укомплектовані  понад норму  з урахуванням порушень   зору і віку  дітей .

 

4-слайд.

Станом на 1 грудня 2015 року  списковий  склад становить - 150 дітей (згідно   наказу  Міністерства освіти  і науки України N 128 від 20.02.2002 р. Нормативи  наповнюваності груп дошкільних навчальних  закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів  спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів .                                                               Додаток 1 : на одну  групу:   сліпих   - 6 дітей;   з косоокістю, амбліопією,  зі зниженим зором – 10 дітей).                                                                                                           

Кількість дітей понад норму становить  :50%. 

Причина :  наявна  тенденція до зростання чисельності дітей з важкими вадами зору.

 

 

 

 

 

 

 

5-слайд.

  Заклад в повній мірі  забезпечений педагогічними кадрами   та обслуговуючим  персоналом . Трудовий колектив налічує 66 чоловік. З них  32 педагоги. 

Мають вищу  освіту – 76 % .

 Із них: вищу спеціальну   - 63 %  (20 педагогів) ;вищу дефектологічну освіту - 13%  (4 педагога ) ; середню спеціальну   24% (8 педагогів) .

 

 

6-слайд.

За  результатами  атестації 2015 року: мають

*    вищу   категоріїю- 22% ( 7 педагогів)  ;

*    І категорію - 28% (9 педагогів) ;

*    ІІ категорію  – 3%  (1педагог) ;

*    спеціаліст- 47 %  (15педагогів) ;

*     2 педагогам присвоєно  педагогічне   звання.

  Потрібно відмітити , що збільшилась кількість   педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» -  на 18 %  причина : поповнення педагогічного колективу молодими кадрами  і на 3 %  збільшилась  кількість педагогів, що мають  педагогічне «звання» .

7-слайд.

 Зважаючи на те, що закладу  потрібен педагог, який володіє глибокими  педагогічно-дефектологічними  знаннями, здатний до  роботи в умовах  садка  спеціалізованого типу  здобувають вищу професійну освіту 5 молодих педагогів.

 

8-слайд.

     Упродовж 2011-2015рр. робота педагогічного колективу  була спрямована на реалізацію

науково-методичної теми :

збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей з порушенням зору  шляхом поєднання медичних засобів, 

оптимальної системи педагогічних впливів, соціально-психологічної реабілітації, взаємодії суспільного    та родинного виховання.

 

 

 

 

9-слайд.

 Важливою  складовою  корекційно – освітнього процесу   є  методичний супровід,                  що має цілісну   систему дій і заходів, спрямованих на оновлення змісту освітньої діяльності, впровадження інновацій , підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 

10-слайд .

   Вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку професійної  компетентності                          та  зростанню   сприяло проведення методичних заходів  з  використанням      авторських  мультимедійних  презентацій, медіатекстів  за принципом «перевернутої піраміди» , це  : 

*    семінар – практикум  « Формування інноваційного простору в дошкільному закладі компенсуючого типу » -2013 рік

*    методичний ринг : «Педагогічна майстерність вихователів»- 2014рік.

*    інтерактивний навчальний семінар : «Права дитини- обов’язок дорослого» -  2014 рік

*    майстер-клас :  «Використання інтерактивних методик під час вивчення методу проектів» -  2014рік

*    практично-теоретичний семінар :  «Забезпечення оптимальних умов для системної, комплексної корекції, розвитку і виховання зороводепривованих  дітей» - 2014 рік

*    творча майстерня для педагогів « Українська народна іграшка, як засіб пізнання навколишнього світу»-2015 рік

*    семінар-практикум  : «Шляхи ефективної взаємодії зрячого зі сліпим»                                – 2015 рік

 

 

11 слайд.

В дошкільному закладі діяли консультпункти   :

*     для практичних психологів міста  з питань використання інтерактивних методів  ….- протягом   2012-2014 років   та

*    для вихователів дошкільних закладів загального типу  з питань організації   роботи з дітьми, що мають вади зору – протягом    2013-2015років.

12- слайд.

На базі закладу були проведені :

*    семінар  для вихователів-методистів  з питань впровадження  ІКТ - 2013ік

*    семінар  для  вчителів – дефектологів  дошкільних закладів міста - 2014рік

*    методоб»єднанняі для музичних керівників міста з теми « Музикознавчі ігри» – 2014 рік

*     майстер-клас  для молодих вихователів міста                                                                                                                                                                     :«Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі  »  - 2015рік

*     засідання  слухачів курсів педагогіки , психології  корекційної освіти                    РОІППО – протягом   2013-2015 років .         

                              

 

 

 

 

 

13-слайд.

   Невід’ємною  складовою  управлінської,   методичної,  педагогічної  діяльності   стало використання   інноваційних,   інформаційно-комп’ютерних   технологій.

  Найбільш результативними були:

*    методика Миколи Зайцева «Столік», раннього читання-80%;

*    методика  Людмили Шульги «Розвиток  творчих здібностей на заняттях                                 з малювання»  -63%;

*    методика  Вероніки Шернборн  « Розвиваючий  рух»  -64%;

*    методика Вільяма Бейтса  «Корекція та відновлення зору  без окулярів»  -53%;

*    методика Глена  Домана  інтенсивного інтелектуального та фізичного розвитку   -90%;

*     методика зорових траєкторій  Євгена   Аветісова-57%;

*    методика  Володимира   Базарного «Навчання в режимі сенсорної свободи                                          та психомоторної розкутості » - 85%.

*    метод ейдетики -    інноваційний метод розвитку пам’яті , образного мислення –-87%  , а також:

*     мультимедійні презентації  власного наробку ,   елементи  корекційно – розвиткових    комп’ютерних   презентацій  та програм :    „Вундеркінд                           з пелюшок” , „ Пізнайко” , „Уроки тітоньки Сови”  -  55% педагогів  тощо.

 

 

14-слайд.

    І як результат: зросла фахова майстерність педагогів   на 12% (4 педагога), рівень оволодіння  інформаційно-комп»ютерними  76% (25  педагогів)

та  інноваційними технологіями за останні 3 роки збільшився на  21 % ( 7 педагогів).

15-слайд.

   Садочок – це простір для дітей  з вадами зору: тут вони  готуються до   подальшого життя, повноцінно живуть .

 

16-слайд.

 Освітня підготовка дошкільнят  здійснювалась за  Базовим  компонентом дошкільної освіти  ,  програмами для дітей з вадами зору рекомендованими Міністерством освіти і науки   України.

17-слайд.

З метою забезпечення  якісної   взаємодії членів міждисциплінарної  команди   чітко визначили    основні напрямки     діяльності  закладу ,   це:

-         Лікувально- відновлювальний;

-         Корекційно-розвитковий ;

-         Фізкультурно- оздоровчий;

-         Освітньо-виховний;

-         Музично- ритмічний;

-         Національно-патріотичний;

-         Інформаційно- консультативний. 

Коротко зупинюсь на кожному з них .

 

 

18-слайд.

Лікувально-відновлювальний  напрямок :

   Згідно призначень лікаря – офтальмолога в плеоптоортоптичному кабінеті 86 дітей                           зі складними порушеннями зору ,     35  слабозорих дошкільнят ,  8  дітей – з інвалідністю по зору  отримують лікування   на офтальмологічних апаратах, які  наявні в повному обсязі.

19-слайд.

І як результат у дітей дошкільного віку

*    підвищилась гострота зору - на 14%  ;                             

*    розвинулись резерви акомодації - на  16 % ;                                 

*    зменшився кут косини – на  5 % .

20-слайд .

 Ефективними помічниками в лікуванні зорових порушень  було   і  використання  комп»ютерних   програм офтальмологічного напрямку такі як :« Релакс», «Квітка», «Страбізмус» , « Шульте» , які  сприяли  : 

*                розвитку  координації  роботи  очей, сприйняттю зорового образу–                                                          у 26% дітей

*                формуванню      фіксації погляду , співдружності   діяльності  обох половин зорового аналізатора – 46%;

*                 розширенню   діапазону  бінокулярного зору,  злиття парних зображень                                у бік  зведення  та розведення зорових осей – 34% ;

*                 активізувалась    вазомоторна  діяльність  , розвинулась  конвергенція                                             і акомодація-  у 24 % дітей.

21-слайд.

Корекційно- розвитковий напрямок:

 Провідна роль  в організації та проведенні корекційно-розвиткової  роботи  належить  тифлопедагогам, вчителям- .логопедам ,  практичному  психологу.              

На підґрунті   психологічних , розумових,   мовленнєвих   особливостей , враховуючи  ступінь відставання в розвитку ,  дефектологам вдалося підібрати найбільш ефективні шляхи впливу на розвиток слабозорих і незрячих  дошкільнят .

22-слайд.

Робота тифлопедагогічної служби була спрямована на  корекцію і компенсацію первинних і вторинних порушень, дорозвиток навичок, знань та умінь за розділами                        спецпрограми для дітей з вадами зору.

  Використання методів тифлокорекції,   компенсаторно-корекційного впливу,  технологій,   соціально - реабілітаційної роботи  сприяло   повній   корекції і компенсації полісенсорних порушень  у 28% дошкільнят та частковій компенсації у незрячої дитини.                                                                                            

 

 

 

23-слайд.

     Складний з усіх поглядів контингент  є   діти – логопати, що мають вади зору  .

Враховуючи таку своєрідність   вчителі – логопеди працювали  за такими принципами:

*     облік первинних і вторинних дефектів;

*    опора на підлягаючі збереженню аналізатори, компоненти мовленнєвої діяльності ,  створення полісенсорної основи;

*    корегуюче навчання;

*    облік рівня сформованості мовлення  і структури мовленнєвого  порушення;

*    формування всебічних уявлень про оточуюче середовище з опорою на різні форми вербальної і невербальної діяльності;

*    облік новизни, об”єму наростаючої складності вербального матеріалу.

24-слайд.

   І як результат  у 77% дітей   старшого дошкільного віку виправлено  та у 20% - покращено -   диференціація і вимова   звуків у складах,  словах,  фразах, реченнях, словосполученнях тощо .

 

 

 

 

 

 

25-слайд.

Робота практичного  психолога  ґрунтувалась  на принципах спеціальної дидактики. Діти  раннього і дошкільного віку охоплені:   груповою психодіагностикою  33 %                  (51 дитина); індивідуальною роботою 67% (99 дітей);  корекційно -  розвивальною – 69 % (108 дітей).   Завдяки використанню : методу  експресивної  терапії  ( встановлення   вербального  і невербального  контакту з дитиною   через  корекційно-розвиткові ігри ) ; психокінесіологічної   гімнастики  (  заспокійливі етюди  з використанням   симетричих   рухів   тіла ) ; кінезіології (      розвиток   головного мозку дітей  через рух ); піскотерапії                    ( розвиток    тактильно-кінестетичної  чутливості);  казкотерапії .

26-слайд.

у 88 %  дітей дошкільного віку розвинулись психічні  процеси,

у 12 % ( з 35% наявних) - понизився рівень тривожності ,

у 93% дітей  значно  підвищився   рівень пам’яті та мислення . 

 

   27-слайд.

  Але в  силу психофізіологічних особливостей дошкільнят з вадами зору   проблемним залишається розвиток довільної уваги .

 

28-слайд.

Взаємодія педагогів закладу  з вчителями НВК № 12, ЗОШ № 22, 13,   „Гармонія” (спільні бесіди у вигляді діалогу , відвідування   уроків за науково-методичним проектом «Інтелект України» , участь у педагогічних нарадах, батьківських зборах), сприяла тому, що   78%  -  6-7 річних дітей  з важкими  порушеннями зору готові  до інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах ,   класах , що працюють за проектом «Інтелект України» , про що свідчать результати  обстежень    дефектологічної, педагогічної служб закладу , висновки ПМПК міста   (травень, 2015р. )

 

29-слайд.

  Фізкультурно-оздоровчий напрямок

 Корекція  фізичного  здоров»я дітей з вадами зору завжди була і залишається одним                          із пріорітетів закладу .

30-слайд.

У роботі з  зороводепривованими дошкільнятами використовувались: 

*    кінезорефлексотерапія,

*    точковий масаж ,

*    сухий масаж натуральною рукавичкою,

*    ходьба по сольових, корекційних ,  ребристих  доріжках,

*    спелеотерапія  з використанням соляних ламп , 

*    гімнастика   з елементами йоги;

*    вправи на корекційних м»ячах та  у кульковому басейні сухого масажу ;

*    офтальмотренажі,око аеробіка, пальмінг .

 

30-слайд.

І як результат:

86%  зороводепривованих дошкільнят  досягли  відповідного рівня розвитку основних рухів, фізичних якостей (швидкості, точності, витривалості, рівноваги), навчились  орієнтуватись  в просторі, мають зкоординовані  рухи …

 

 

 

31-слайд.

Освітньо-виховний напрямок:.

 Використовуючи  найдієвіші   методи і засоби в роботі з дітьми ,  що мають порушення зору, а саме :  спостереження, обстеження, екскурсії, корекційно- розвиткові   ігри, вправи з натуральними об’єктами,  рельєфними зображеннями вихователі реалізовували  освітньо - виховні   завдання дошкільного етапу розвитку  слабозорих  дітей  завдяки чому : покращився мовленнєвий розвиток; діти   навчились  розв’язувати проблемно-ігрові та пошукові ситуації з математики , зріс рівень зображувальних умінь    у дітей   старшого дошкільного віку  на 2%,  у дітей   середнього  дошкільного віку- на 6%

32-слайд.

Музично-ритмічний напрямок :

   Вдало чергуючи   домінантні, комплексні, інтегровані, тематичні  види діяльності  музичні  керівники закладу  спонукали дошкільнят  з вадами зору до самостійних дій.                      У 28% дошкільнят середнього і старшого віку розвинулись  компенсаторні здібності,                            а саме:  почуття ритму, тембровий  і динамічний слух, голос, темп.

33-слайд;   34-слайд.

Національно-патріотичний напрямок :

 Кожен день  у закладі   розпочинається з  виконання Державного Гімну України.  

    Вміле  використання    напрямків національно -  патріотичного виховання    сформувало  у  93% дітей  національні почуття, елементи національної свідомості.

                            

35-слайд.

Інформаційно-консультативний напрямок.

 Професійне консультування   з питань ранньої дефектологічної ,   педагогічної  корекції  забезпечило  батькам  можливість усвідомленого вибору  форми  для здобуття  дошкільної освіти .

 

 

36-слайд.

З метою обміну досвідом продовжували   безпосередні контакти та партнерські зв’язки:

*  з центром реабілітації  дітей з особливими потребами   м. Хелєнов країна Польща;

*  навчально-реабілітаційним центром «Левеня»  для дітей   з вадами зору м. Львів;

*    з  Всеукраїнською громадською організацією  для  людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»;

*  Клеванською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат  № 1 для дітей                                         з вадами зору…

 

37-слайд.

   Педагоги закладу ділились   досвідом роботи і  у фахових виданнях, надрукованні статті:

Ø Аналіз роботи дитсадка за рік –

Ø завідувач Т.Грицак , журнал «Палітра педагога» № 1 -  2013 рік.

Ø «Розвиток фонематичного аналізу та синтезу» -                                                     вчитель-логопед Р.Майструк , журнал «Дефектолог»  №7  -  2013р.    . 

Ø Організація корекційно – компенсаторної роботи в умовах  дошкільного закладу  компенсуючого типу для дітей з вадами зору –                                                                             завідувач Т.Грицак , посібник «Вісник № 15» кафедри педагогіки, психології, корекційної освіти   РОІППО – 2014рік.

Ø  Корекційна робота з дітьми – логопатами з використанням ІКТ  -                                           вчителі – логопеди М.Щурук, Р.Майструк , журнал «Дефектолог» № 1- 2015 рік  .

Ø Логопедичні  п’ятихвилинки –                                                                                                                  вчитель-логопед Р.Майструк, журнал «Дефектолог» № 7 -  2015 рік.

Ø Рельєфні пікторгами  у роботі із зороводепривованими дітьми-                            тифлопедагог К.Петрович, журнал «Дефектолог» № 9 – 2015 рік.

Ø Практична логокорекційна  діяльність  за тематичними циклами з зороводепривованими дошкільниками –                                                                                                                           вчитель-логопед Р.Майструк , , посібник «Вісник № 15» кафедри педагогіки, психології, корекційної освіти   РОІППО – 2015 рік.

38- слайд; 39-слайд.

Брали  участь :

*    у Міжнародному    семінарі  країни  Польща  місто Сероцьк  - 2012 рік

*     засіданні колегії управління освіти з питань  використанням  ІКТ- 2013 рік

*    у  37 спеціалізованій   виставці   « Міжнародна індустрія оптики» м. Київ.,                                  де мали можливість ознайомитись з сучасною офтальмологічною апаратурою                               та поповнити  плеоптоортоптичний  кабінет офтальмологічними   апаратами  «АСО», «Вакуумні окуляри» – 2013рік.

*        Всеукраїнському   семінарі  «Аутизм-Європа» з теми : «Проблеми та досягнення в сфері аутизму в світі та Україні»- 2014 рік.

*          науково-практичній   конференції за участі Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» -2014р.

*          колегії управління освіти   з  питань  впровадженння  науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - 2015 рік    

*    у заході  Всеукраїнської громадської організації для людей з інвалідністю по  зору  « Генерація успішної дії» , де   представили  тактильні книги HAND  MADE для використання в роботі з слабозорими  і незрячими дітьми  - 2015рік

*         науково – дослідній  роботі  з питань інклюзивної освіти при  РОІППО – протягом  2012-2015рр.

 

 

 

 

40-слайд; 41-слайд.

Результатом  якісної роботи усіх категорій працівників дошкільного закладу  стали  нагороди різного ступеня :

Ø Кращий дошкільний навчальний  заклад міста за напрямом:                                                «Впровадаження інформаційно-комп»ютерних технологій» -        2012 рік.

Ø     ІІІ місце в обласному  конкурсі «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»-                    2012 рік.

Ø  ІІ місце в обласному  конкурсі  « Кращий Інтернет-сайт » -   2012 рік.

Ø за рейтингом Інтернет-порталу освітніх закладів України  «100 кращих ДНЗ України» - 2015 рік  нагороджені грамотами :

Ø у номінаціях:

Ø IVмісце «Кращий логопедичний кабінет»; 

Ø VIII місце«Краща музична зала» ;

Ø IV місце «Кращий кабінет завідувача»

 

42- слайд; 43-слайд.

Ø Нагороджені дипломом фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» -                      2015 рік  ;

Ø  грамотами Всеукраїнського   конкурсу  спільної  акції педагогів,  батьків та дітей     «Посади дерево» -    2015 рік  ;

Ø грамотами РОІППО  за наукові досягнення, результативність науково – методичних досліджень і розробок  - 2015 рік

у номінаціях :

-«Менеджер науки» - завідувач Т.Грицак, 

-«Кращий педагог – дослідник року» - тифлопедагог І. Гринчук, 

-«Кращий психолог- дослідник року»- практичний психолог І.Стрельбіцька.

Ø зайняли ІІ місце в обласному конкурсі « Ярмарка педагогічної творчості» – 2015 рік

 у номінації:

-«Спеціальна освіта» -  вчитель-логопед Р.Майструк .

Лауреати

Всеукраїнських конкурсів  : 

«Творчий учитель – обдарований учень» - 2013р.

«Дні здоров»я у ДНЗ» - 2013р. 

« У дитячому садочку , як барвистому віночку» - 2013 рік ,

Міського конкурсу:

 «Ярмарка педагогічних знахідок педагогів ДНЗ міста» - 2015 рік

 

 

44-слайд.

Упродовж   2011 – 2015 років   з міського бюджету   було виділено   198 тисяч 600 гривень, які використані :

 на заміну:

 вікон  на теплозберігаючі, балконних дверей,  газових  плит на електричні 

придбано:

пральну  машину «BOSH»,  електром’ясорубку, холодильник «Атлант».

45-слайд.

Спільно з органами громадського самоврядування,    батьками  вихованців,  колектив дошкільного закладу активно працював  над зміцненням матеріально-технічної  та навчально - методичної бази

Здійснено :

 капітальний ремонт кабінетів, коридорів , санвузлів,  цоколя.


46-слайд

Облаштовано :

в кожній віковій  групі : дефектологічні центри, центри розвитку  тощо.

 

47-слайд.

Придбано :

офтальмологічні апарати, , комп»ютерна  і  побутова  техніка  , спортивне обладнання, корекційно-розвитковий матеріал для дітей з вадами зору…

 

48-слайд.

Виготовлено власними силами :

корекційні доріжки, офтальмотренажі, рельєфно- графічні карти України, тактильні книжки за тематичними циклами, корекційно – розвиткові атрибути .

Усі матеріальні цінності вчасно оприбутковуються .

49-слайд.

 У закладі упорядковано територію, забезпечені  умови  енергозбереження .      

                                        

50-слайд .

Перспективи розвитку

*    корекція та розвиток дітей  з вадами зору у відповідності з державним стандартом на основі забезпечення результативності здоров'язберігаючих  технологій;

*     освоєння сучасних технологій в процесі  розвитку  дітей з вадами зору ;  

*    Міжнародна  співпраця з реабілітаційним центром м. Хелєнов країни Польща                                               на якісно новому рівні.

52- слайд.

Вказати проблеми закладу

53- слайд.

 Ми пам»ятаємо, що в наших руках доля кожної дитини з вадами зору та                                             її успіх в подальшому житті!