1.Статут закладу освіти

2.Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3.Структура та органи управління закладу освіти

4.Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,

які навчаються у закладі освіти

7.Мова освітнього процесу

8.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення

конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

9.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

10.Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти

12. Правила прийому до закладу освіти

13.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з

особливими освітніми потребами

14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість,

порядок надання та оплати