Тифлопедагогічна служба

спрямована на корекцію і компенсацію первинних і вторинних порушень   « Далі...»
Психологічна служба

Практичний психолог закладу Ірина Стрельбіцька створює соціально-психологічні умови для розвитку особистості кожного зороводепривованого дошкільника   « Далі...»
Логопедична служба

Своєчасно сформована мовленнєва компетентність у слабозорих і незрячих дошкільнят є однією зі складових розвитку цілісної особистості зороводепривованої дитини. Базовий компонент дошкільної освіти перед¬бачає переорієнтацію підготовки дітей з порушенням зору до школи від суто навчального до соціально-розвиваючого процесу, що забезпечує вміння діяти, спілкуватися й жити у швидко змінюваних сучасних умовах.  « Далі...»
Дефектологічна служба закладу

 поділяється на три групи :

-                     тифлопедагогічну;

-                     психологічну;

-                     логопедичну
метою  яких  є :

-          надання своєчасного корекційно-розвиткового , психолого-педагогічного супроводу  слабозорим  і незрячим  дітям дошкільного віку ;

-           досягнення  ефективності в корекції , компенсації та  розвитку дошкільнят  з порушенням зору;

-          адаптація таких дітей до соціуму;

-          взаємодія з  батьками  вихованців  з питань: 

психофізичних особливостей дітей з порушенням зору ; 

корекції, компенсації і розвитку в домашніх умовах;

адаптації дошкільнят до соціуму тощо. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ,

ЯКІ  ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ  З  ДОШКІЛЬНЯТАМИ ,

ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

Вихователям:
- турботливо ставитися до дітей з порушенням зору , створювати  необхідні умови    для комфортного перебування  і розвитку малюків;
- планувати і здійснювати індивідуальний підхід у всіх видах діяльності з урахуванням діагнозу дітей  та психофізичних особливостей;
-  спонукати таких дошкільнят    до ігор у маленьких підгрупах, до загальних хороводних та імітаційних ігор, парних доручень, розвиваючи у них  інтерес  до спілкування з однолітками, дорослими ;
- учити  зороводепривованих дошкільнят ( використовуючи постійний словесний супровід)   мити, витирати руки й обличчя рушником, знімати і надягати одяг, доглядати за ним, правильно сидіти за столом, користуватися столовими приборами, складати іграшки на місце і підтримувати порядок, розвивати  навички елементарного самообслуговування та гігієни;
- співпрацювати з  дітьми  у практичних справах (спільні ігри, трудові доручення, догляд за тваринами, рослинами тощо), спрямовуючи розвиток пізнавальної активності, допомагати дошкільнятам з порушенням зору  через спільну діяльність освоювати нові способи і прийоми дії;
- розвивати дрібну, артикуляційну і загальну моторику за допомогою пальчикової, артикуляційної гімнастики, чистомовок, масаж, загальнорозвиваючих вправ, ігор  і завдань.


Вчителю - дефектологу ( тифлопедагогу) :
- проявляти увагу до дітей, створювати сприятливі умови для позитивного самопочуття й активності;
- здійснювати комплексний корекційно- розвивальний вплив , включаючи  в роботу  з вихованцями  ігри та завдання на дорозвиток усіх компонентів мислення, мовлення, уваги , уяви тощо;
- розвивати зорову , зорово – просторову , слухову функції , загальну і дрібну моторику;
- здійснювати розвиток компенсаторних здібностей, емоційно - особистісної сфери.


Вчителю - логопеду:
- проявляти увагу до дітей з комплексним порушенням зору та мовлення , створювати сприятливі умови для позитивного самопочуття й активності;
- здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи роботу з  такими дітьми   ігри та завдання на розвиток усіх компонентів мовлення (фонематичні процеси, лексичний і граматичний лад, зв`язне мовлення);
- розвивати слухову функцію (немовленнєвий слух і фонематичні процеси),  зорово - просторову і рухову функції, загальну, артикуляційну, дрібну моторику;
- здійснювати розвиток розумової діяльності й емоційно - особистісної сфери.


Практичному психологу:
- приділяти особливу увагу психічному самопочуттю дітей з порушенням зору , збереженню їхнього психічного здоров`я;
- підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальну і групову діяльність, спрямовану на розвиток навичок комунікативності;
- здійснювати інтелектуальний, соціально - психологічний й емоційно - вольовий розвиток слабозорих і незрячих дітей .


Інструктору з фізкультури:
- здійснювати диференційований підхід під час підготовки до занять (планувати індивідуальну роботу);
- створювати умови для гарного самопочуття  дітей з порушенням зору , попереджувати їх стомлюваність;
- розвивати загальну рухову активність  зороводепривованих дошкільнят ;
- розвивати різні види самостійної рухової діяльності з урахуванням рухових можливостей  таких дітей ;
- розвивати фізичні якості й рухові здібності: швидкість реакції, спритність, гнучкість, силу, витривалість, координацію;
- формувати у дітей з порушенням зору  базові вміння і навички у різних іграх   і вправах, елементи техніки виконання всіх основних видів рухів.


Музичному керівнику:
- створювати умови для прояву позитивних емоцій, гарного самопочуття  слабозорих    і незрячих дошкільнят ;

- здійснювати індивідуальний підхід у роботі з такими дітьми (зменшувати навантаження, давати посильні завдання) ;

- забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі рухливі ігри, ігрові завдання під музику, хороводні ігри, спів, слухання музики;
- залучати  вихованців  до святкових заходів, розваг, театральної діяльності, розвиваючи їх творчі здібності.

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm