Тифлопедагогічна служба

Досвідчені тифлопедагоги закладу Тетяна Сушкова , Ірина Гринчук, Ольга Кирильчук, Катерина Тимченко, Раїса Бодіна сприяють корекції і компенсації Далі...

Психологічна служба

«Дітей щоб любити та інших навчати: у серці будь добрим, у серці будь зрячим»
Практичний психолог закладу Ірина Стрельбіцька створює соціально-психологічні умови для розвитку особистості зороводепривованої дитини,своєчасного виявлення Далі...

Логопедична служба

Досвідчені вчителі-логопеда –практики Щурук Марина Борисівна, Майструк Руслана Миколаївна на високому професійномі рівні крім обов’язкової корекції усіх сторін мовленнєвої діяльності дитини дошкільників з вадами зору – орієнтуються на розвиток зорового сприйняття, психічних процесів, дрібної моторики рук, оптико-просторових уявлень Далі...

Дефектологічна служба закладу   поділяється на три групи : тифлопедагогічна
психологічна
логопедична

мета яких : своєчасний корекційно-розвивальний , психолого-педагогічний супровід зороводепривованих дошкільнят;досягнення ефективності в корекції та розвитку  зороводепривованих дошкільнят ,враховуючи вікові етапи їхнього становлення; допомога батькам вихованців теоретичними та практичними порадами
Система раннього виявлення і корекції ідхилень у розвитку зороводепривованих дошкільнят в основ якої наступні принципи:якомога раннє виявлення і діагностика особливих потреб дитини  з тяжкими порушеннями зору; усунення розриву між моментом визначення первинного відхилення в розвитку дитини і початком цілеспрямованої допомоги; неперервність надання корекційної допомоги і розширення часових меж психолого-педагогічної допомоги: нижня межа перші роки життя; верхня межа - все життя; визначення комплексу спеціальних корекційно-розвивальних завдань для кожного вікового періоду;використання спеціальних методів, прийомів, засобів виховання   та реабілітації; обов’язкове включення батьків вихованців в корекційно-розвивальну роботу   та їх особлива цілеспрямована підготовка силами фахівців закладу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ,

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З  ДІТЬМИ,

ЩО МАЮТЬ ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЗДОРОВ`Я

Вихователям:
- турботливо ставитися до дітей з обмеженими можливостями здоров`я, показуючи приклад ставлення до таких дітей іншим вихованцям, створювати умови для їх гарного самопочуття і розвитку у дошкільному закладі.
- планувати і здійснювати індивідуальний підхід у всіх видах діяльності з урахуванням діагнозу дітей з обмеженими можливостями здоров`я.
- залучати дітей з обмеженими можливостями здоров`я до ігор у маленьких підгрупах, до загальних хороводних та імітаційних ігор, парних доручень, розвиваючи їх інтерес до спілкування з однолітками і збагачуючи досвід таких дітей.
- учити дітей з обмеженими можливостями здоров`я мити, витирати руки й обличчя рушником, знімати і надягати одяг, доглядати за ним, правильно сидіти за столом, користуватися столовими приборами, складати іграшки на місце і підтримувати порядок, розвиваючи навички елементарного самообслуговування та гігієни.
- співпрацювати з дітьми з обмеженими можливостями здоров`я у практичних справах (спільні ігри, трудові доручення, догляд за тваринами, рослинами тощо), спрямовуючи розвиток пізнавальної активності, допомагати дітям через спільну діяльність освоювати нові способи і прийоми дії.
- розвивати дрібну, артикуляційну і загальну моторику за допомогою пальчикової, артикуляційної гімнастики, чистомовок, масаж, загально розвиваючих вправ, ігор і завдань.
Тифлопедагогу :
- проявляти увагу до дітей, створювати сприятливі умови для позитивного самопочуття й активності.
- здійснювати комплексний корекційно- розвивальний вплив , включаючи роботу з дітьми з вадами зору ігри та завдання на дорозвиток усіх компонентів мислення, мовлення, уваги , уяви тощо.
- розвивати зорову , зорово – просторову , ухову функції , загальну і дрібну моторику.
- здійснювати розвиток компенсаторних здібностей, емоційно - особистісної сфери.
Учителю - логопеду:
- проявляти увагу до дітей, створювати сприятливі умови для позитивного самопочуття й активності.
- здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи роботу з дітьми з обмеженими можливостями здоров`я ігри та завдання на розвиток усіх компонентів мовлення (фонематичні процеси, лексичний і граматичний лад, зв`язне мовлення).
- розвивати слухову функцію (немовленнєвий слух і фонематичні процеси), зорово - просторову і рухову функції, загальну, артикуляційну, дрібну моторику.
- здійснювати розвиток розумової діяльності й емоційно - особистісної сфери.
Практичному психологу:
- приділяти особливу увагу психічному самопочуттю дітей з обмеженими можливостями здоров`я, збереженню їхнього психічного здоров`я.
- підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальну і групову діяльність, спрямовану на розвиток навичок комунікативності.
- здійснювати інтелектуальний, соціально - психологічний й емоційно - вольовий розвиток дітей з вадами зору.
Інструктору з фізкультури:
- здійснювати диференційований підхід під час підготовки до занять (планувати індивідуальну роботу)
- створювати умови для гарного самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров`я, попереджувати їх стомлюваність.
- розвивати загальну рухову активність дітей, що мають обмежені можливості здоров`я.
- розвивати різні види самостійної рухової діяльності з урахуванням рухових можливостей дітей, що мають обмежені можливості здоров`я.
- розвивати фізичні якості й рухові здібності: швидкість реакції, спритність, гнучкість, силу, витривалість, координацію.
- формувати у дітей з обмеженими можливостями здоров`я базові вміння і навички у різних іграх і вправах, елементи техніки виконання всіх основних видів рухів.
Музичному керівнику:
- створювати умови для прояву позитивних емоцій, гарного самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров`я. - здійснювати індивідуальний підхід у роботі з дітьми (зменшувати навантаження, давати посильні завдання) - забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі рухливі ігри, ігрові завдання під музику, хороводні ігри, спів, слухання музики.
- залучати дітей, що мають обмежені можливості здоров`я, до святкових заходів, розваг, театральної діяльності, розвиваючи їх творчі здібності.

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm