«Дітей щоб любити та інших навчати:
                                                                                         у серці будь добрим, у серці будь зрячим».


Практичний психолог закладу Ірина Стрельбіцька створює соціально-психологічні умови для розвитку особистості зороводепривованого дошкільника, корегує міжособистісні стосункі усіх учасників педагогічного процесу, здійснює профілактику порушень в індивідуальному розвитку та поведінці дошкільнят з вадами зору. Психологічна служба привертає увагу батьків вихованців до долі власної дитини , допомагає зрозуміти вирішальне значення ранніх та дошкільних років розвитку зороводепривованої особистості ,ролі тата і мами, родинної атмосфери у формуванні базисних якостей сина або доньки : почуття впевненості, захищеності, вміння радіти, співчувати, виявляти творчу ініціативу, бути активним, дбати про добрі стосунки з членами сім’ї, з друзями, вміти гідно поводитися в разі перемоги чи поразки. Використовуючи інтерактивні форми роботи психологічна служба закладу приділяє належну увагу співпраці з працівниками закладу , підвищенню рівня психологічної компетентності кожного працівника , що актуалізує особистісні ресурси, налаштовує учасників на процес самопізнання і рефлексії, позитивно впливає на створення емоційно-комфортної атмосфери в колективі ( інформація за результатами моніторингових досліджень ).


                 Завдання та обов'язки практичного психолога ,
                                                                           який працює з зороводепривованими дошкільнятами
                                                                                   (витяг з посадової інструкції)

2.1. Створення спільно з педагогічним колективом умов, які сприяють збереженню і зміцненню фізичного та психологічного здоров'я зороводепривованих дітей.
2.2. Надання в доброзичливій формі компетентних консультацій та рекомендацій.
2.3. Систематична праця над підвищенням психологічної освіти і психологічної культури колективу.
2.4. Безпосередня участь у здійсненні корекційно-розвивального, освітньо-виховного процесу, його психологізації, гуманізації, підвищення його загальної культури.
2.5. Проведення індивідуальної роботи з зороводепривованими дітьми із дотриманням особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини.
2.6. Допомога батькам вихованців у встановленні довірливих стосунків з педагогами закладу, підвищенні їх психологічної культури і компетентності у родинному вихованні таких дітей.
2.7. Дослідницько-пошукова робота щодо здійснення окорекційно-розвивального, світньо-виховного процесу у конкретних умовах, місцевості, закладі, групі.
2.8. Здійснення міжпрофесійних і міждисциплінарних зв'язків між вихователями та іншими спеціалістами закладу.
2.9. Налагодження і систематична підтримка зв'язків з психологом школи у забезпеченні наступності і послідовності у вивченні індивідуальних особливостей дітей з зоровою депривацією.
2.10 Керуватися Положенням про дошкільний заклад, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, нормативними документами Міністерства освіти України та Етичним кодексом психолога.
2.11 Розглядати питання й приймати рішення в межах своєї професійної компетенції.
2.12. Зберігати таємницю щодо відомостей, коли ознайомлення з ними не є необхідним для здійснення педагогами корекційної роботи і може завдати шкоди дитині та її оточенню…
2.15. Надавати необхідну допомогу завідувачу і колективу в розв'язанні проблем, пов'язаних із забезпеченням індивідуального та особистісно-орієнтованого підходу до дітей з вадами зору у подоланні порушень у розвитку та поведінці.
2.16. Надавати необхідну компетентну допомогу батькам вихованців та сімей неохоплених дошкільною освітою у питаннях виховання зороводепривованих дітей дошкільного віку.
2.17. Надавати необхідну допомогу дітям з зоровою дерпивацією які мають проблеми у поведінці, спілкуванні, розвитку…
2.19. У разі необхідності направляти дитину з батьками для поглиблення діагностичного обстеження у відповідні центри, чи консультації.