Психологічна служба закладу

 

    Практичний психолог закладу  Ірина Стрельбіцька   створює соціально-психологічні умови для розвитку особистості  кожного зороводепривованого дошкільника, корегує міжособистісні стосункі усіх учасників педагогічного процесу, здійснює профілактику порушень в індивідуальному розвитку та поведінці  слабозорих і незрячих дошкільнят .

Робота практичного  психолога  ґрунтується   на принципах спеціальної дидактики ,  а саме :   

-          експресивної  терапії  ( встановлення   вербального  і невербального  контакту     з дітьми  через  корекційно-розвиткові ігри ) ;

-          психокінезіологічної   гімнастики  ( заспокійливі етюди  з використанням   симетричих   рухів   тіла ) ;

-          кінезіології ( розвиток головного мозку дітей  через рух );

-          піскотерапії   ( розвиток  тактильно-кінестетичної  чутливості); 

-          казкотерапії .

    Щорічно у закладі діє  психологічна служба у складі : директора закладу Тамари Грицак, практичного психологаІрини Стрельбіцької , вчителя – дефектолога Ірини Гринчук , вчителя – логопеда Марини Щурук , вихователя Ірини Рудик . 

   Психологічна служба привертає увагу батьків вихованців до долі власної дитини , допомагає зрозуміти вирішальне значення ранніх та дошкільних років розвитку зороводепривованої особистості ,  ролі тата і мами, родинної атмосфери   у формуванні базисних якостей сина або доньки : почуття впевненості, захищеності, вміння радіти, співчувати, виявляти творчу ініціативу, бути активним, дбати про добрі стосунки з членами сім’ї, з друзями, вміти гідно поводитися в разі перемоги  чи поразки.

 

Завдання та обов'язки практичного психолога,

який працює з зороводепривованими дошкільнятами

(витяг з посадової інструкції)

 

Практичний психолог:

2.1. Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного, соматичного, соціального стану  вихованців у процесі корекції, розвитку,  навчання  і виховання у закладі.

2.2.Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини.

2.3.Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації.

2.4.Визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості вихованців, вживає заходів щодо надання  психологічної допомоги (психокорекційної, реабілітаційної   та консультативної…).

2.5.Надає допомогу вихованцям, батькам вихованців , педагогічному колективу   та іншим працівникам закладу у вирішенні питань психологічного напрямку.

2.6.Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення.

2.7.Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт  з метою орієнтації педагогічного колективу,  батьків в питаннях  особистісного   і соціального розвитку  вихованців.

2.8.Веде документацію за встановленою формою.

2.9.Бере участь у плануванні та розробці розвиткових, корекційних програм освітнього процесу з урахуванням психофізичних особливостей  зороводепривованих дошкільнят. Сприяє  розвитку  у таких  дітей  готовності   до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення у таких дітей.

2.10.Здійснює психологічну підтримку  вихованців з важкими первинними    і вторинними порушеннями, сприяє корекції і компенсації.

2.11.Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості   вихованців.

2.12.Формує психологічну культуру зороводепривованих дошкільнят,  працівників закладу та батьків вихованців.

2.13.Консультує працівників освітнього закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності вихованців,  працівників закладу , батьків .

2.14.Бере участь в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;    у розробці корекційно–розвиткових  планів, програм, посібників, методичних рекомендацій.

2.15.Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

2.16.Складає річний та місячний план роботи, узгоджує його у методиста-психолога  ЦППСР  управління освіти Рівненського міськвиконкому, затверджує у директора   закладу.

2.17. Сприяє створенню умов для ефективної адаптації зороводепривованих дошкільнят у дошкільному закладі,  узгоджує між батьками та вихователями питання створення єдиного підходу до виховання дітей в сім'ї та дитячому закладі.

2.18.Складає та реалізує програми  підгрупової корекційно-розвиткової діяльності психологічного напрямку  з дітьми з зоровою депривацією.

2.19. Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячому колективі, колективі закладу шляхом підвищення комунікативності, психологічної культури працівників і батьків вихованців.

2.20.Використовує в своїй діяльності інноваційні форми та методи надання психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, індивідуальне та групове консультування…).

2.21.Постійно працює над підвищенням власної психологічної і професійної компетентності, загальної культури, самовдосконалення.

2.22. Використовує у своїй професійній діяльності методики, технології і методи, які пройшли соціально - психологічну експертизу у відповідних державних центрах практичної психології і соціальної роботи.

2.23.Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного, психічного, соціального, духовного  насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

 

2.24.Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Своєчасно проходить періодичне медичне обстеження.

2.25.Здійснює міжпрофесійні і міждисциплінарні  зв'язки між вихователями та іншими спеціалістами у закладі.

2.26.     Налагоджує, систематично  підтримує  зв'язки  з психологом школи   з питань  забезпечення наступності і послідовності  вивчення психофізичних, індивідуальних особливостей  зороводепривованих  дітей.

2.27.    Зберігає  таємницю щодо відомостей,  ознайомлення з  якими  не є необхідним для здійснення педагогами корекційної роботи і може завдати шкоди дитині  та її оточенню.

2.28.   Обладнує  кабінет психолога у відповідності до вимог.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm