Досвідчені вчителі-логопеда –практики : Щурук Марина Борисівна, Майструк Руслана Миколаївна
крім обов’язкової корекції усіх сторін мовленнєвої діяльності зороводепривованих дошкільників – орієнтуються на розвиток зорового сприйняття, психічних процесів, дрібної моторики рук, оптико-просторових уявлень… Практика роботи вчителів-логопедів закладу показала , що мовленнєві порушення у дітей з вадами зору своєрідні за виразністю, симптоматикою і структурою, а разом із зоровим дефектом зумовлюють непідготовленість таких дошкільнят до навчання в школі. Діти з патологією зору - складний з усіх поглядів контингент. Створивши належні умови корекційно – розвиткової роботи з дітьми-логопатами Марина Борисівна та Руслана Миколаївна досягають позитивних результатів дотримуючи нижче перерахованих принципів: - дотримання мовленнєвого режиму працівниками дошкільного закладу протягом дня; - використання інноваційних та інформаційно-комп»ютерних технологій враховуючи полісенсорні порушення дошкільнят ; - заохочення дітей-логопатів з зоровою депривацією до виправлення помилок у власному мовленні шляхом постійного створення ситуацій, які активізують мовленнєву діяльність, зокрема - залучення вихованців до організації мовленнєвих ігор, відповідно до тематичних циклів (пальчикові та рухливі ігри, ритміка, творчі, сюжетно-рольові ігри). - цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу (ігор, прислів'їв, забавлянок, примовок, приказок, пісень) ; - інтеграція різних видів дитячої діяльності у плануванні й проведенні корекційно-розвиткової роботи; - активізація в бесідах особистого досвіду дітей-логопатів з зоровою депривацією, поступове підведення до самостійних висновків та узагальнень; - заохочення батьків вихованців до співпраці з працівниками закладу з питань мовленнєвого та загального розвитку зороводепривованого дошкільника – логопата ; - посилена робота з фізичного виховання, зміцнення здоров’я . Насамперед: корегуюча гімнастика після денного сну, артикуляція та пальчикові ігротренінги (не менше чотирьох разів на день), самомасаж , масажі природніми матеріалами ( горіхами, каштанами, жолудями, дерев»яними паличками…), точкові масажі, вправи за системою йогів ( що не мають протипоказань та обмежень )…; - урахування індивідуальних особливостей кожного вихованця в залежності від порушень зору та мовлення.


Інноваційні технології в роботі з дітьми –логопатами відповідно до структури основного дефекту ( порушення зору)


Щоб досягти повноцінного мовленнєвого розвитку, активізувати пізнавальну активність у зороводепривованих дошкільників-логопатів , на сучасному етапі логопедична корекція повинна здійснюватись з активним використанням інноваційних технологій. Враховуючи психофізіологічні особливості кожного дошкільника –логопата з вадами зору вчителі-логопеди нашого закладу за основу взяли комплексний підхід до корекції і розвитку таких дітей активно використовуючи інноваційні та інформаційно-комп»ютерні технології, а саме :
мультимедійні презентації;
компютерні програми корекційно-розвивального напрямку:
- „Вундеркінд з пелюшок” (включає понад 200 озвучених, автоматизованих для перегляду, розвиваючих україномовних презентацій;
- „ Пізнайко” (розвиваючі завдання);
- „30 кроків до школи”,
„Уроки тітоньки Сови”;
„Навчальні програми з елементами гри” (наповнені малими формами усної народної творчості: прислів”ями, приказками, скоромовками…), і інші комп”ютерні програми, розроблені відповідно до навчальних програм провідними педагогами України.
презентації власного доробку з урахуванням порушень мовлення дітей з вадами зору,
офтальмотренажі з використанням методики Базарного,
сендплей, ейдотехнічні засоби… Зміст корекційно- розвивальних ігрових комп’ютерних програм повинен відповідаєти вимогам нормативних документів України, віковим та психофізіологічним особливостям зороводепривованих дошкільнят.