Логопедична служба закладу

      Практика роботи вчителів-логопедів закладу показала , що мовленнєві порушення   у  слабозорих і незрячих дітей  своєрідні за виразністю, симптоматикою і структурою.  

    Враховуючи таку своєрідність   вчителі – логопеди  закладу: Марина Щурук, Руслана Майструк, Леонід Салівончик  працюють   за такими принципами:

-           облік первинних і вторинних дефектів;

-          опора на підлягаючі збереженню аналізатори, компоненти мовленнєвої діяльності ,  створення полісенсорної основи;

-          корегуюче навчання;

-          облік рівня сформованості мовлення  і структури мовленнєвого  порушення;

-          формування всебічних уявлень про оточуюче середовище з опорою на різні форми вербальної і невербальної діяльності;

-          облік новизни, об’єму наростаючої складності вербального матеріалу.

 

Організація логопедичних занять

 

      Подолання мовленнєвих порушень у слабозорих і незрячих дітей четвертого року життя відбувається в рамках корекційного навчання У перші два тижні вересня вчителем-логопедом здійснюється діагностика стану сформованості мовленнєвих та немовленнєвих процесів у молодших дошкільників , заповнюється мовленнєва картка.
Основною формою логокорекційної роботи є логопедичне заняття, яке сприяє цілісному розвитку всіх компонентів мовлен¬нєвої системи.
Логокорекційні заняття (як підгрупові, так і індивідуальні) проводяться 5 разів на тиждень, за розкладом, складеним учителем-логопедом з урахуванням музичних, фізкультурних занять та занять вихователів і затвердженим директором.
Кількість, та види підгрупових занять добираються вчителем-логопедом самостійно в залежності від психофізичних можливостей зороводепривоаних дошкільнят.
Підгрупові заняття проводяться з 3 – 4 особами.
Тривалість підгрупових занять складає 10-15 хв. і містить 2-3 завдання тривалістю по 4-5 хв. Підгрупи комплектуються як за рівнем недорозвитку мовлення, так і за ступенем психофізичного розвитку в залежності від завдань різних етапів навчання.
Склад підгруп протягом року може змінюватись (перекомплектовуватись) в залежності від конкретних завдань, мети того чи іншого періоду навчання та індивідуальної успішності кожної дитини.
Тривалість індивідуальних занять 10 -15 хв.
На початкових етапах роботи вчитель-логопед замінює індивідуальні заняття живим спілкуванням з дітьми, бере участь в організації та проведенні режимних моментів, прогулянок шляхом розучування рухливих ігор з мовленнєвими завданнями, що сприяє швидшому встановленню контакту з дошкільниками, налагодженню довірливих стосунків з кожною дитиною зокрема. На подальших етапах навчання індивідуальні заняття проводяться з метою уточнення вимови звуків раннього онтогенезу, вироблення правильних артикуляцій і постановки звуків.
Подолання мовленнєвих порушень у слабозорих і незрячих дітей п’ятого – шостого року життя відбувається в рамках корекційного навчання.
Логопедичні заняття є основною формою корекційного навчання і призначаються для систематичного формування та розвитку та корекції всіх компонентів мовленнєвої системи.
Корекційні заняття проводяться 5 разів на тиждень (щоденно) за розкладом, який складає логопед з урахуванням занять інших педагогів дитячого закладу.
На логопедичні підгрупові заняття відводиться 20-25 хв. у першій половині дня. Логопед комплектує групи за принципом однорідності рівня мовленнєвого порушення та структури мовленнєвого дефекту.
Логопед проводить 4 підгрупові заняття на тиждень з розвитку лексики, граматики, зв’язного мовлення та з розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення. Останні виносяться окремо з огляду на те, що відбір дітей для цих занять відбувається не тільки за рівнем мовленнєвого розвитку, а й за станом сформованості фонетико-фонематичної сторони мовлення. Засвоєння мовленнєвого матеріалу на підгрупових фонетико-фонематичних заняттях узгоджується з матеріалом, що використовується на лексико-граматичних заняттях. Уточнення, постановка, автоматизація, диференціація звуків проводяться на індивідуальних заняттях щодня за індивідуальним графіком логопеда. Тривалість індивідуального заняття 10-15 хв.
З другого півріччя мовленнєві можливості дітей зростають, тому розвиток зв’язного мовлення поєднується з розвитком граматичної сторони мовлення. Види занять, їх кількість та тематика встановлюється логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.
Мовний матеріал для проведення корекційних занять відбирається логопедом за наступними критеріями:
- відповідно до матеріалу, який вивчається на інших заняттях (розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім, формування елементарних математичних уявлень тощо);
- відповідно до завдань корекції мовленнєвої діяльності дітей згідно із зазначеними програмними вимогами;
- відповідно до потреб додаткового відпрацювання (закріплення) матеріалу з кожною дитиною на індивідуальних заняттях.

.

 

 

 

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm