Принципи , що використовуються при плануванні логопедичної роботи з використанням ІК-технологій:

принцип корегуючого навчання; принцип обліку первинних і вторинних дефектів;
принцип опори на підлягаючі зберіганню аналізатори і створення полісенсорної основи;
формування всебічних уявлень про оточуюче середовище з опорою на різні форми вербальної і невербальної діяльності;
облік рівнів сформованості мовлення і структури мовленнєвого порушення;
облік опори на підлягаючі зберіганню компоненти мовленнєвої діяльності;
-облік новизни, об’єму, наростаючої складності вербального матеріалу.
Встановлюючи режим роботи з використанням ІКТ, для дітей з порушеннями мови і зору, регламентуючи навчальні навантаження, потрібно брати до уваги :
- зовнішні фактори — умови, в яких доводиться працювати дитині-логопату з вадами зору;
- загальний стан дитячого організму: наявність інших дефектів органів і систем, ослаблення організму в результаті перенесених захворювань.

Схема використання ІКТ в логопедичній роботі з зороводепривованими дошкільнятами:

урахування послідовності завдань з формування, автоматизації, диференціації мовленнєвих розладів, що ускладнюють процес навчання.
надавати перевагу функціям організації та стимулювання.
стиль спілкування – демократичний, ініціатива дитини підтримується.
першочергово: творчі й реконструктивні завдання.
плануючи роботу з формування лексико-граматичних категорій, враховувати тематичні блоки програми розвитку дитини –логопата з вадами зору дошкільного віку.
Постійний пошук індивідуальних підходів до кожного дошкільника з зоровою депривацією , що має мовленнєві розлади .
Результат: розвиток на якісно новому рівні слухової і зорової уваги, сформоване вміння виконувати інструкції, контролювати власне мовлення.
Для індивідуальної та підгрупової корекційно-розвивальної роботи з дітьми – логопатами, що мають порушення зору використовувати корекційно- розвивальні ігрові комп’ютерні програми, спеціально розроблені для дошкільнят з вадами зору , які формують зв»язне , граматично правильне мовлення, збагачують і уточнюють лексичний запас, розширюють уявленьння про навколишній світ .
Зміст та оформлення корекційно- розвивальних ігрових комп’ютерних програм відповідає вимогам нормативних документів України, віковим психофізіологічним особливостям зороводепривованих дошкільнят , такі як
„Вундеркінд з пелюшок” (включає понад 200 озвучених, автоматизованих для перегляду, розвиваючих україномовних презентацій;
„Пізнайко” (розвиваючі завдання);
„30 кроків до школи”, „Уроки тітоньки Сови”;
„Навчальні програми з елементами гри” (наповнені малими формами усної народної творчості: прислів”ями, приказками, скоромовками…), і інші комп”ютерні програми, розроблені відповідно до навчальних програм провідними педагогами України.
презентації власного доробку з урахуванням порушень мовлення дітей з вадами зору. Системне використання комп’ютерних програм стимулює зацікавленість дітей-логопатів, налаштовуючи їх на позитивний результат.

Завдання та обов'язки тифлопедагога
(витяг з посадової інструкції)


3.1. Виявляє, обстежує вихованців закладу компенсуючого типу, які мають розлади усного та писемного мовлення.
3.2. Використовує ефективні форми й засоби активізації розвитку мовлення, фонематичного сприйняття, попередження дисграфії, дислексїї, проводить логопедичну роботу, щодо усу¬нення дизартрії, ринолалії, заїкуватості, алалії.
3.3. Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями – дефектологами (тифлопедагогами), вихователями, практичним психологом, батьками вихованців , які мають порушення мовлення, надає їм консульта¬тивну допомогу.
3.4. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопе¬дичного кабінету, підбирає корекційно – розвивальний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення.
3.5. Утверджує настановленням та особистим прикладом повагу допринципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища .
3.6. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, злагоди .
3.7. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає дитину від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
3.8. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.