ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
що систематично проводяться у дошкільному закладі

    

 

Назва заходів

 

Мета

 

Термін виконання

1  Медико  - педагогічний контроль

 

Диференційована оцінка динаміки  розвитку дітей з вадами зору. Забезпечення оптимальних умов для системного, комплексного, неперервного виховання,  корекції, розвитку , навчання та лікування дітей  з зоровою депривацією.

 

 Згідно плану (завідувач,

лікар-офтальмолог,

вих.методист,

 ст. медсестра )

 

2.    Оздоровчі хвилинки

 

Зміцнення  фізичного та психічного  здоров'я дітей  з зоровою депривацією.

 

 Щоденно                   ( педагоги груп)

 

3.      Точковий масаж, дотиковий масаж

Покращення кровообігу у корі головного мозку дитини з зпаталогією зору.

 

Систематично

( фізінструктор, дефектологи, педагоги груп)

4.      Тренування дрібної моторики

 

 Розвиток  тактильно-кінестетичної чутливості

  Активізація  мовленнєвих  центрів головного мозку, стимулювання розвитку мовлення , спостережливості,  уваги, пам»яті.

 

Систематично

( дефектологи, педагоги груп)

  1. Психогімнастика

              (етюди душі)

 

  Гармонізація психоемоційного стану,  створення  душевного комфорту  і психічної  рівноваги  дошкільнят з вадами зору .

Систематично              згідно плану                       пр. психолога

 6.  Елементи арттерапії , звукотерапії

 

Збереження психічного здоров'я дитини.

Інтенсивний і гармонійний  розвиток пізнавальних процесів.

 

Систематично               ( муз керівники, дефектологи, педагоги груп)

7.       Оздоровча гімнастика з елементами дихальної гімнастики                          ци-гун

 Оздоровлення дитячого організма збагачуючи усі органи киснем, зміцнення дихальної системи , корекція постави,  порушень стопи.

 

Щоденно

(фізінструктор, муз керівники, дефектологи, педагоги груп)

 

8.     Кінезорефлексотерапія

 

Стимуляція  поетапного рефлекторного розвитку загальної моторики ,  перцептивної активності дітей з  патологією зору. 
Моторний розвиток дитини з зоровою депривацією 
 враховуючи  рухові можливості зороводепривованих дошкільнят.

Постійно

(фізінструктор, дефектологи, педагоги груп)

 

9. Профілактичний  масаж:         

- з допомогою  рукавички виготовленої з натурального матеріалу ;

-масаж стоп ніг.

 

 

Поліпшення  кровообігу у всьому тілі.

 

Профілактика порушень стопи .

 

Щоденно , після денного сну

( педагоги груп)

10.Елементи спелеотерапії

Профілактично - лікувальна

Щоденно перед денним сном

( педагоги груп)

11.     Сміхотерапія

 

Створення  емоційно - позитивного  настрою. М»який вплив на поведінку дитини  з заровою депривацією.

 

Систематично

( усі педагоги закладу)

 

12. Казкотерапія

 

Формування високих моральних цінностей , позитивного світогляду дитини з вадами зору.

 

 Систематично

( усі педагоги закладу)

13. Нетрадиційні методи лікування очей за сучасними методиками з тифлопедагогіки.

 

Стимуляція, лікування, відновлення, розвиток та охорона залишкового зору у слабозорих .

Щоденно, відповідно рекомендацій лікаря- офтальмолога

( тифлопедагоги).

14.  Лікування порушень зору в плеоптоортоптичному кабінеті

 

Абілітація і реабілітація дітей дошкільного віку

з зоровою патологією

 

Щоденно,

 відповідно до  призначень лікаря – офтальмолога.             ( медсестра-ортоптистка)

 

15. Окоаеробіка, вправи для зміцнення , розслаблення окорухових м»язів. Пальмінг. – за методиками  Аветисова, Шернборн, Бейтса.

 

Зміцнення , розслаблення окорухових м»язів, підвищення працездатності ціліарного м»яза,  позитивний вплив на формування рефракції ока дитини ...

 

Щоденно під час режимних моментів ( усі педагоги закладу)