РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
05.01. 2016р. м. Рівне № 06-осн.

Про
державну атестацію дошкільного навчального закладу
ясел-садка компенсуючого типу № 35
з вадами зору
Рівненської міської ради
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, враховуючи результати проведеної атестаційної експертизи та висновок атестаційної комісії, на підставі протоколу № 4 засідання атестаційної комісії з проведення атестаційної експертизи навчальних закладів від 28.12.2015р.
НАКАЗУЮ
1.Визнати дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) компенсуючого типу
(спеціальний) № 35 з вадами зору Рівненської міської ради атестованим.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти                                         Василь ХарковецьПРЕЗЕНТАЦІЯ   

дошкільного  навчального закладу 

ясел – садка компенсуючого типу  № 35

для дітей з вадами зору

на державну атестацію 2015 року

 

 

 Дошкільний навчальний заклад  знаходиться    в підпорядкуванні  управління  освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Введений в експлуатацію в 1974 році .

 

У  закладі  функціонує  10 груп, з них: 2  групи раннього  та 8 груп  дошкільного віку.

Групи  укомплектовані  понад норму  з урахуванням порушень   зору і віку  дітей .

 

 

Станом на 1 грудня 2015 року  списковий  склад становить - 150 дітей (згідно   наказу  Міністерства освіти  і науки України N 128 від 20.02.2002 р. Нормативи  наповнюваності груп дошкільних навчальних  закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів  спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів .
Додаток 1 : на одну  групу:   сліпих   - 6 дітей;   з косоокістю, амбліопією,  зі зниженим зором – 10 дітей
).                                                                                                           

Кількість дітей понад норму становить  :50%. 

Причина :  наявна  тенденція до зростання чисельності дітей з важкими вадами зору.

 

  Заклад в повній мірі  забезпечений педагогічними кадрами   та обслуговуючим  персоналом . Трудовий колектив налічує 66 чоловік. З них  32 педагоги. 

Мають вищу  освіту – 76 % .

 Із них: вищу спеціальну   - 63 %  (20 педагогів) ;вищу дефектологічну освіту - 13%  (4 педагога ) ; середню спеціальну   24% (8 педагогів) .

 

 

За  результатами  атестації 2015 року: мають

*    вищу   категоріїю- 22% ( 7 педагогів)  ;

*    І категорію - 28% (9 педагогів) ;

*    ІІ категорію  – 3%  (1педагог) ;

*    спеціаліст- 47 %  (15педагогів) ;

*     2 педагогам присвоєно  педагогічне   звання.

  Потрібно відмітити , що збільшилась кількість   педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» -  на 18 %  причина : поповнення педагогічного колективу молодими кадрами  і на 3 %  збільшилась  кількість педагогів, що мають  педагогічне «звання» .

 

 Зважаючи на те, що закладу  потрібен педагог, який володіє глибокими  педагогічно-дефектологічними  знаннями, здатний до  роботи в умовах  садка  спеціалізованого типу  здобувають вищу професійну освіту 5 молодих педагогів.

 

     Упродовж 2011-2015рр. робота педагогічного колективу  була спрямована на реалізацію

науково-методичної теми :

збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дітей з порушенням зору  шляхом поєднання медичних засобів, 

оптимальної системи педагогічних впливів, соціально-психологічної реабілітації, взаємодії суспільного    та родинного виховання.

 

 Важливою  складовою  корекційно – освітнього процесу   є  методичний супровід,     що має цілісну   систему дій і заходів, спрямованих на оновлення змісту освітньої діяльності, впровадження інновацій , підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 

 

   Вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку професійної  компетентності       та  зростанню   сприяло проведення методичних заходів  з  використанням      авторських  мультимедійних  презентацій, медіатекстів  за принципом «перевернутої піраміди» , це  : 

*    семінар – практикум  « Формування інноваційного простору в дошкільному закладі компенсуючого типу » -2013 рік

*    методичний ринг : «Педагогічна майстерність вихователів»- 2014рік.

*    інтерактивний навчальний семінар : «Права дитини- обов’язок дорослого» -  2014 рік

*    майстер-клас :  «Використання інтерактивних методик під час вивчення методу проектів» -  2014рік

*    практично-теоретичний семінар :  «Забезпечення оптимальних умов для системної, комплексної корекції, розвитку і виховання зороводепривованих  дітей» - 2014 рік

*    творча майстерня для педагогів « Українська народна іграшка, як засіб пізнання навколишнього світу»-2015 рік

*    семінар-практикум  : «Шляхи ефективної взаємодії зрячого зі сліпим»      – 2015 рік

 

 

В дошкільному закладі діяли консультпункти   :

*     для практичних психологів міста  з питань використання інтерактивних методів  ….- протягом   2012-2014 років   та

*    для вихователів дошкільних закладів загального типу  з питань організації   роботи з дітьми, що мають вади зору – протягом    2013-2015років.

 

На базі закладу були проведені :

*    семінар  для вихователів-методистів  з питань впровадження  ІКТ - 2013ік

*    семінар  для  вчителів – дефектологів  дошкільних закладів міста - 2014рік

*    методоб»єднанняі для музичних керівників міста з теми « Музикознавчі ігри» – 2014 рік

*     майстер-клас  для молодих вихователів міста  :«Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі  »  - 2015рік

*     засідання  слухачів курсів педагогіки , психології  корекційної освіти     РОІППО – протягом   2013-2015 років .         

                              

 

 

   Невід’ємною  складовою  управлінської,   методичної,  педагогічної  діяльності   стало використання   інноваційних,   інформаційно-комп’ютерних   технологій.

  Найбільш результативними були:

*    методика Миколи Зайцева «Столік», раннього читання-80%;

*    методика  Людмили Шульги «Розвиток  творчих здібностей на заняттях  з малювання»  -63%;

*    методика  Вероніки Шернборн  « Розвиваючий  рух»  -64%;

*    методика Вільяма Бейтса  «Корекція та відновлення зору  без окулярів»  -53%;

*    методика Глена  Домана  інтенсивного інтелектуального та фізичного розвитку   -90%;

*     методика зорових траєкторій  Євгена   Аветісова-57%;

*    методика  Володимира   Базарного «Навчання в режимі сенсорної свободи  та психомоторної розкутості » - 85%.

*    метод ейдетики -    інноваційний метод розвитку пам’яті , образного мислення –-87%  , а також:

*     мультимедійні презентації  власного наробку ,   елементи  корекційно – розвиткових    комп’ютерних   презентацій  та програм :    „Вундеркінд    з пелюшок” , „ Пізнайко” , „Уроки тітоньки Сови”  -  55% педагогів  тощо.

 

 

    І як результат: зросла фахова майстерність педагогів   на 12% (4 педагога), рівень оволодіння  інформаційно-комп»ютерними  76% (25  педагогів)

та  інноваційними технологіями за останні 3 роки збільшився на  21 % ( 7 педагогів).

 

   Садочок – це простір для дітей  з вадами зору: тут вони  готуються до   подальшого життя, повноцінно живуть .

 

 

 Освітня підготовка дошкільнят  здійснювалась за  Базовим  компонентом дошкільної освіти  ,  програмами для дітей з вадами зору рекомендованими Міністерством освіти і науки   України.

 

З метою забезпечення  якісної   взаємодії членів міждисциплінарної  команди   чітко визначили    основні напрямки     діяльності  закладу ,   це:

-         Лікувально- відновлювальний;

-         Корекційно-розвитковий ;

-         Фізкультурно- оздоровчий;

-         Освітньо-виховний;

-         Музично- ритмічний;

-         Національно-патріотичний;

-         Інформаційно- консультативний. 

Коротко зупинюсь на кожному з них .

 

Лікувально-відновлювальний  напрямок :

   Згідно призначень лікаря – офтальмолога в плеоптоортоптичному кабінеті 86 дітей                           зі складними порушеннями зору ,     35  слабозорих дошкільнят ,  8  дітей – з інвалідністю по зору  отримують лікування   на офтальмологічних апаратах, які  наявні в повному обсязі.

 

І як результат у дітей дошкільного віку

*    підвищилась гострота зору - на 14%  ;                             

*    розвинулись резерви акомодації - на  16 % ;                                 

*    зменшився кут косини – на  5 % .

 Ефективними помічниками в лікуванні зорових порушень  було   і  використання  комп»ютерних   програм офтальмологічного напрямку такі як :« Релакс», «Квітка», «Страбізмус» , « Шульте» , які  сприяли  : 

*                розвитку  координації  роботи  очей, сприйняттю зорового образу–                                                          у 26% дітей

*                формуванню      фіксації погляду , співдружності   діяльності  обох половин зорового аналізатора – 46%;

*                 розширенню   діапазону  бінокулярного зору,  злиття парних зображень                                у бік  зведення  та розведення зорових осей – 34% ;

*                 активізувалась    вазомоторна  діяльність  , розвинулась  конвергенція                                             і акомодація-  у 24 % дітей.

 

Корекційно- розвитковий напрямок:

 Провідна роль  в організації та проведенні корекційно-розвиткової  роботи  належить  тифлопедагогам, вчителям- .логопедам ,  практичному  психологу.              

На підґрунті   психологічних , розумових,   мовленнєвих   особливостей , враховуючи  ступінь відставання в розвитку ,  дефектологам вдалося підібрати найбільш ефективні шляхи впливу на розвиток слабозорих і незрячих  дошкільнят .

 

Робота тифлопедагогічної служби була спрямована на  корекцію і компенсацію первинних і вторинних порушень, дорозвиток навичок, знань та умінь за розділами    спецпрограми для дітей з вадами зору.

  Використання методів тифлокорекції,   компенсаторно-корекційного впливу,  технологій,   соціально - реабілітаційної роботи  сприяло   повній   корекції і компенсації полісенсорних порушень  у 28% дошкільнят та частковій компенсації у незрячої дитини.                                                                                            

 

     Складний з усіх поглядів контингент  є   діти – логопати, що мають вади зору  .

Враховуючи таку своєрідність   вчителі – логопеди працювали  за такими принципами:

*     облік первинних і вторинних дефектів;

*    опора на підлягаючі збереженню аналізатори, компоненти мовленнєвої діяльності ,  створення полісенсорної основи;

*    корегуюче навчання;

*    облік рівня сформованості мовлення  і структури мовленнєвого  порушення;

*    формування всебічних уявлень про оточуюче середовище з опорою на різні форми вербальної і невербальної діяльності;

*    облік новизни, об”єму наростаючої складності вербального матеріалу.

 

   І як результат  у 77% дітей   старшого дошкільного віку виправлено  та у 20% - покращено -   диференціація і вимова   звуків у складах,  словах,  фразах, реченнях, словосполученнях тощо .

 

 

Робота практичного  психолога  ґрунтувалась  на принципах спеціальної дидактики. Діти  раннього і дошкільного віку охоплені:   груповою психодіагностикою  33 %                  (51 дитина); індивідуальною роботою 67% (99 дітей);  корекційно -  розвивальною – 69 % (108 дітей).   Завдяки використанню : методу  експресивної  терапії  ( встановлення   вербального  і невербального  контакту з дитиною   через  корекційно-розвиткові ігри ) ; психокінесіологічної   гімнастики  (  заспокійливі етюди  з використанням   симетричих   рухів   тіла ) ; кінезіології (      розвиток   головного мозку дітей  через рух ); піскотерапії                    ( розвиток    тактильно-кінестетичної  чутливості);  казкотерапії .

 

у 88 %  дітей дошкільного віку розвинулись психічні  процеси,

у 12 % ( з 35% наявних) - понизився рівень тривожності ,

у 93% дітей  значно  підвищився   рівень пам’яті та мислення . 

 

 

  Але в  силу психофізіологічних особливостей дошкільнят з вадами зору   проблемним залишається розвиток довільної уваги .

 

 

Взаємодія педагогів закладу  з вчителями НВК № 12, ЗОШ № 22, 13,   „Гармонія” (спільні бесіди у вигляді діалогу , відвідування   уроків за науково-методичним проектом «Інтелект України» , участь у педагогічних нарадах, батьківських зборах), сприяла тому, що   78%  -  6-7 річних дітей  з важкими  порушеннями зору готові  до інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах ,   класах , що працюють за проектом «Інтелект України» , про що свідчать результати  обстежень    дефектологічної, педагогічної служб закладу , висновки ПМПК міста   (травень, 2015р. )

 

 

  Фізкультурно-оздоровчий напрямок

 Корекція  фізичного  здоров»я дітей з вадами зору завжди була і залишається одним   із пріорітетів закладу .

 

У роботі з  зороводепривованими дошкільнятами використовувались: 

*    кінезорефлексотерапія,

*    точковий масаж ,

*    сухий масаж натуральною рукавичкою,

*    ходьба по сольових, корекційних ,  ребристих  доріжках,

*    спелеотерапія  з використанням соляних ламп , 

*    гімнастика   з елементами йоги;

*    вправи на корекційних м»ячах та  у кульковому басейні сухого масажу ;

*    офтальмотренажі,око аеробіка, пальмінг .

 

 

І як результат:

86%  зороводепривованих дошкільнят  досягли  відповідного рівня розвитку основних рухів, фізичних якостей (швидкості, точності, витривалості, рівноваги), навчились  орієнтуватись  в просторі, мають зкоординовані  рухи …

 

Освітньо-виховний напрямок:.

 Використовуючи  найдієвіші   методи і засоби в роботі з дітьми ,  що мають порушення зору, а саме :  спостереження, обстеження, екскурсії, корекційно- розвиткові   ігри, вправи з натуральними об’єктами,  рельєфними зображеннями вихователі реалізовували  освітньо - виховні   завдання дошкільного етапу розвитку  слабозорих  дітей  завдяки чому : покращився мовленнєвий розвиток; діти   навчились  розв’язувати проблемно-ігрові та пошукові ситуації з математики , зріс рівень зображувальних умінь    у дітей   старшого дошкільного віку  на 2%,  у дітей   середнього  дошкільного віку- на 6%

 

Музично-ритмічний напрямок :

   Вдало чергуючи   домінантні, комплексні, інтегровані, тематичні  види діяльності  музичні  керівники закладу  спонукали дошкільнят  з вадами зору до самостійних дій. У 28% дошкільнят середнього і старшого віку розвинулись  компенсаторні здібності, а саме:  почуття ритму, тембровий  і динамічний слух, голос, темп.

 

Національно-патріотичний напрямок :

 Кожен день  у закладі   розпочинається з  виконання Державного Гімну України.  

    Вміле  використання    напрямків національно -  патріотичного виховання    сформувало  у  93% дітей  національні почуття, елементи національної свідомості.

                            

 

Інформаційно-консультативний напрямок.

 Професійне консультування   з питань ранньої дефектологічної ,   педагогічної  корекції  забезпечило  батькам  можливість усвідомленого вибору  форми  для здобуття  дошкільної освіти .

 

 

 

З метою обміну досвідом продовжували   безпосередні контакти та партнерські зв’язки:

*  з центром реабілітації  дітей з особливими потребами   м. Хелєнов країна Польща;

*  навчально-реабілітаційним центром «Левеня»  для дітей   з вадами зору м. Львів;

*    з  Всеукраїнською громадською організацією  для  людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»;

*  Клеванською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат  № 1 для дітей    з вадами зору…

 

 

   Педагоги закладу ділились   досвідом роботи і  у фахових виданнях, надрукованні статті:

Ø Аналіз роботи дитсадка за рік –

Ø завідувач Т.Грицак , журнал «Палітра педагога» № 1 -  2013 рік.

Ø «Розвиток фонематичного аналізу та синтезу» -  вчитель-логопед Р.Майструк , журнал «Дефектолог»  №7  -  2013р.    . 

Ø Організація корекційно – компенсаторної роботи в умовах  дошкільного закладу  компенсуючого типу для дітей з вадами зору – завідувач Т.Грицак , посібник «Вісник № 15» кафедри педагогіки, психології, корекційної освіти   РОІППО – 2014рік.

Ø  Корекційна робота з дітьми – логопатами з використанням ІКТ  -   вчителі – логопеди М.Щурук, Р.Майструк , журнал «Дефектолог» № 1- 2015 рік  .

Ø Логопедичні  п’ятихвилинки – вчитель-логопед Р.Майструк, журнал «Дефектолог» № 7 -  2015 рік.

Ø Рельєфні пікторгами  у роботі із зороводепривованими дітьми- тифлопедагог К.Петрович, журнал «Дефектолог» № 9 – 2015 рік.

Ø Практична логокорекційна  діяльність  за тематичними циклами з зороводепривованими дошкільниками – вчитель-логопед Р.Майструк , , посібник «Вісник № 15» кафедри педагогіки, психології, корекційної освіти   РОІППО – 2015 рік.

 

Брали  участь :

*    у Міжнародному    семінарі  країни  Польща  місто Сероцьк  - 2012 рік

*     засіданні колегії управління освіти з питань  використанням  ІКТ- 2013 рік

*    у  37 спеціалізованій   виставці   « Міжнародна індустрія оптики» м. Київ.,де мали можливість ознайомитись з сучасною офтальмологічною апаратурою                               та поповнити  плеоптоортоптичний  кабінет офтальмологічними   апаратами  «АСО», «Вакуумні окуляри» – 2013рік.

*        Всеукраїнському   семінарі  «Аутизм-Європа» з теми : «Проблеми та досягнення в сфері аутизму в світі та Україні»- 2014 рік.

*          науково-практичній   конференції за участі Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» -2014р.

*          колегії управління освіти   з  питань  впровадженння  науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - 2015 рік    

*    у заході  Всеукраїнської громадської організації для людей з інвалідністю по  зору  « Генерація успішної дії» , де   представили  тактильні книги HAND  MADE для використання в роботі з слабозорими  і незрячими дітьми  - 2015рік

*         науково – дослідній  роботі  з питань інклюзивної освіти при  РОІППО – протягом  2012-2015рр.

 

Результатом  якісної роботи усіх категорій працівників дошкільного закладу  стали  нагороди різного ступеня :

Ø Кращий дошкільний навчальний  заклад міста за напрямом:  «Впровадаження інформаційно-комп»ютерних технологій» - 2012 рік.

Ø     ІІІ місце в обласному  конкурсі «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»-  2012 рік.

Ø  ІІ місце в обласному  конкурсі  « Кращий Інтернет-сайт » -   2012 рік.

Ø за рейтингом Інтернет-порталу освітніх закладів України  «100 кращих ДНЗ України» - 2015 рік  нагороджені грамотами :

Ø у номінаціях:

Ø IVмісце «Кращий логопедичний кабінет»; 

Ø VIII місце«Краща музична зала» ;

Ø IV місце «Кращий кабінет завідувача»

 

 

Ø Нагороджені дипломом фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» -    2015 рік  ;

Ø  грамотами Всеукраїнського   конкурсу  спільної  акції педагогів,  батьків та дітей     «Посади дерево» -    2015 рік  ;

Ø грамотами РОІППО  за наукові досягнення, результативність науково – методичних досліджень і розробок  - 2015 рік

у номінаціях :

-«Менеджер науки» - завідувач Т.Грицак, 

-«Кращий педагог – дослідник року» - тифлопедагог І. Гринчук, 

-«Кращий психолог- дослідник року»- практичний психолог І.Стрельбіцька.

Ø зайняли ІІ місце в обласному конкурсі « Ярмарка педагогічної творчості» – 2015 рік

 у номінації:

-«Спеціальна освіта» -  вчитель-логопед Р.Майструк .

Лауреати

Всеукраїнських конкурсів  : 

«Творчий учитель – обдарований учень» - 2013р.

«Дні здоров»я у ДНЗ» - 2013р. 

« У дитячому садочку , як барвистому віночку» - 2013 рік ,

Міського конкурсу:

 «Ярмарка педагогічних знахідок педагогів ДНЗ міста» - 2015 рік

 

 

 

Упродовж   2011 – 2015 років   з міського бюджету   було виділено   198 тисяч 600 гривень, які використані :

 на заміну:

 вікон  на теплозберігаючі, балконних дверей,  газових  плит на електричні 

придбано:

пральну  машину «BOSH»,  електром’ясорубку, холодильник «Атлант».

 

Спільно з органами громадського самоврядування,    батьками  вихованців,  колектив дошкільного закладу активно працював  над зміцненням матеріально-технічної  та навчально - методичної бази

Здійснено :

 капітальний ремонт кабінетів, коридорів , санвузлів,  цоколя.


 

Облаштовано :

в кожній віковій  групі : дефектологічні центри, центри розвитку  тощо.

 

 

Придбано :

офтальмологічні апарати, , комп»ютерна  і  побутова  техніка  , спортивне обладнання, корекційно-розвитковий матеріал для дітей з вадами зору…

 

Виготовлено власними силами :

корекційні доріжки, офтальмотренажі, рельєфно- графічні карти України, тактильні книжки за тематичними циклами, корекційно – розвиткові атрибути .

Усі матеріальні цінності вчасно оприбутковуються .

 

 У закладі упорядковано територію, забезпечені  умови  енергозбереження .      

                                        

 

Перспективи розвитку

*    корекція та розвиток дітей  з вадами зору у відповідності з державним стандартом на основі забезпечення результативності здоров'язберігаючих  технологій;

*     освоєння сучасних технологій в процесі  розвитку  дітей з вадами зору ;  

*    Міжнародна  співпраця з реабілітаційним центром м. Хелєнов країни Польща    на якісно новому рівні.

 

Вказати проблеми закладу

 Ми пам»ятаємо, що в наших руках доля кожної дитини з вадами зору та її успіх в подальшому житті!