Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов"язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2д, № 4-2м),

за І квартал 2018 р

____________ коди____________

Установа                                                                                                                                                                                                                                                                           ДНЗ ясла-садок  компенсую чого   типу № 35_________________________________ за ЄДРПОУ               _________ 37969169__________

Територія_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ м. Рівне_________________________________________________ за КОАТУУ             _____________ 0           ________

Організаційно-правова форма господарювання_______________________________________________________________________________________________________ Орган місцевого самоврядування______________________________________ за КОПФГ                ____________ 420_____________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                 350______ Міністерство фінансів України_______________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                              -_______ -________________________________________________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                                                                       01_______ -__________     ______________ -____________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної                                                                                                                                                                                 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)                                                                                                                                                                          0611010       Дошкільна освіта___________________________________________________________________________________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахо

вано залишок

Надійшло коштів

за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі

на рахунках в

установах

банків

усього

у тому числі

перераховані з рахунків

в установах банків

усього

у тому числі на

рахунках в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Надходження коштів - усього

X

010

-

14 629,05

-

-

1 100,00

X

X

15 729,05

-

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

-

X

X

X

1 100,00

X

X

X

X

 

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватний власності фізичних або юридичних осіб

X

030

-

X

X

X

-

X

X

X

X

 

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

-

X

X

X

-

X

X

X

X

 

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошт за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

-

X

X

X

-

X

X

X

X

 

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

       X

X

 

Видатки та надання кредитів - усього

х

070

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

у тому числі:                                                                                               \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

080

-

X

X

.X

        X

 

 

X

X

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата праці

2110  

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Заробітна плата

2111    |

110

-

X

X

X

X

-

-

X

 X

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Нарахування на оплату праці

2120  

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Використання товарів і послуг                                                                                                                 ,'

2200

140

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                              1

2210 

150

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Медикаменти та перев 'язувальні матеріали

2220  

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Продукти харчування

2230  

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                     і

2240  

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Видатки на відрядження

2250  

190

-

      X

X

X

X

-

-

X

X

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260  

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270  

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата теплопостачання

2271  

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272 

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

2

3    

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оплата інших енергоносіїв

2275

260  

 

X

X

X

X

-1

-

X

X

Оплата енргосервісу

2276

270  

 

і_        х

X

X

X

-1

-

X

X

Цослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

 

X

X

X

X

"^1

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

1_      х      ^

-1

-

X

X          \

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300  

 

X

X

X

X

і

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310 

-

X

X

X

X

-1

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань

2410

320 

-

X

X

X

X

-1

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-1

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340 

-

X

X

X

X

-

-

І       х

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-1

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

,_      X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

[_       X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

х    ^

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430 

 

х     ^

X

X

X

-

-

X       _]

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

1       х

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460 

-

X

X

X

X

-

 

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

 

X

X

X

X

-

¦

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X      _|

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

х    і

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

]_        X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

510

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520 

-

X

X

X

X

-

-

     X

X     

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

       Х

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X          _]

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600 

-

      X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X          _^

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

  X

X

X

-

 

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

     X

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кредитування

4200

680

           _

    Х

   Х

   Х

      Х

-

-

       Х

    Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

          -

Х

Х

Х

Х

             -

            -

     Х

    Х

 

                                                           Головний бухгалтер управління освітиГ.Т.Ярмольчук

 

 

 

                                                                         

 

 

       Додаток 1

                                                                  до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних

ЗВІТ

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)_______________________________________________________________

за І квартал 2018 р.

коди

Установа                                                                                                           Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ №35       за ЄДРПОУ                                               25675242

Територія                                                                                                                                              М.Рівне вул.Соборна,30                                                                                                                                      заКОАТУУ                                                                                                                                                             561010000

Організаційно-правова форма господарювання                                                                                            Орган місцевогосамоврядування                                                                                                     за КОПФГ_____________ 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                         _____ 350                                                                                                                                                                                                         Міністерство фінансів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                    ____________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                          0           0

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової               0611010        Падання дошкільної освіти                                                                                                                                                          

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн, коп.

 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено

на звітний

період (рік)

Залишок на

початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

     7 744 100,00

-

-

1 790 368,20

1 790 368,20

-

 

2000

020

7 744 100,00

-

-

1 790 368,20

1 790 368,20

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

     6 347 700,00

-

-

1 353 707,34

1 353 707,34

-

Оплата праці

2110

040

5 203 000,00

-

-

1117 695,43

1 117 695,43

-

Заробітна плата

2111

050

5 203 000,00

-

-

1 117 695,43

1 117 695,43

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

1 144 700,00

-

-

236011,91

236 011,91

-

Використання товарів і послуг

2200

080

     1 396 400,00

-

-

436 660,86

      436 660,86

-

предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

9 800,00

-

-

-

-

-

медикаменти та перев 'язувальні матеріали

2220

і 00

900,00

-

-

-

-

-

продукти харчування

2230

ПО

631 000.00

-

-

125 909.11

125 909,11

-

оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

34 400,00

-

-

3 857,20

3 857,20

-

видатки на відрядження

2250

     130

-

-

-

-

-

-

видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

720 300,00

-

-

306 894,55

306 894,55

-

Оплата теплопостачання

2271

160

535 100,00

-

-

256 554,21

256 554,21

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

31 500,00

-

-

7 179,08

7 179,08

-

оплата електроенергії

2273

180

153 700,00

-

-

43 161,26

43 161,26

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

     200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

Дослідження і розробки, окремі заходи  розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

2281

 

 

230

      -

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

2282

 

 

240

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

 

2400

 

 

250

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань

 

2410

 

 

260

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань

 

2420

 

 

270

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Поточні трансферти

 

2600

 

 

280

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

2610

 

 

290

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

2620

 

 

300

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

2630

 

 

310

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Соціальне забезпечення

 

2700

 

 

320

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Виплата пенсій і допомоги

 

2710

 

 

330

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Стипендії

 

2720

 

 

340

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Інші виплати населенню

 

2730

 

 

350

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Інші поточні видатки

 

2800

 

 

360

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Капітальні видатки

 

3000

 

 

370

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Придбання основного капіталу

 

3100

 

 

380

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

3110

 

 

390

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

 

3120

 

 

400

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

 

3121

 

 

410

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

 

3122

 

 

420

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

 

Капітальний ремонт

 

3130

 

 

430

 

-

-

 

-

-

-